Koleos

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimstrålkastare
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för automatiska helljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Varningslampa för låg bränslenivå
Varningslampa för omedelbart stopp
Varningslampa för problem med bromskretsen
Laddningskontroll
Varningslampa för oljetryck
Kontrollampa för variabel servostyrning
Varningslampa för service
Varningslampa för avgaskontroll
Systemvarningslampa för partikelfilter
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Kontrollampa för förvärmning (dieselversion)
Varningslampa för öppen dörr
Indikator för växelbyte
Varningslampa för airbag
Varningslampa för bromspedalen
Varningslampa för fotbroms eller automatisk parkeringsbroms
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare
Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare
Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare
Indikering om att det är för lite luft i däcken
ECO Varningslampa för läge
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet
Kontrollampa för parkeringsassistans
Aktiv nödbromsning
Kontrollampa för hastighetskontroll i backe
Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem
Passagerarairbag
           ON
Passagerarairbag
           OFF
Varningslampa för ej fastspänt bilbälte på förarsidan och, beroende på bilmodell, passagerarsidan fram

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds i orange när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljud- signal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal är orsaken någon annan. Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste besöka en märkesrepresentant så snart som möjligt, kör dit på ett skonsamt sätt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för avgaskontroll

För bilar som har den här funktionen tänds den här lampan när motorn startas och, beroende på utrustningsnivå, när tändningen slås av och motorn befinner sig i standbyläge FUNKTION STOP AND START och sedan slocknar den.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant.

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD

Systemvarningslampa för partikelfilter

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Den tänds i rött när tändningen slås på eller när motorn startas.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka. Stanna i annat fall motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade.

Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Varningslampa för öppen dörr

Indikator för växelbyte

De tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller ner (pilen pekar nedåt).

RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Varningslampa för airbag

Den tänds på instrumentpanelen när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. AUTOMATVÄXELLÅDA

RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Varningslampa för fotbroms eller automatisk parkeringsbroms

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare

Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare

Kontrollampor för fartbegränsare, farthållare och anpassningsbar farthållare

Indikering om att det är för lite luft i däcken

Den tänds när tändningen aktiveras eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder. ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

ECO Varningslampa för läge

Den tänds när ECO-läget aktiveras. RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Kontrollampa för parkeringsassistans

Aktiv nödbromsning

Kontrollampa för hastighetskontroll i backe

Varningslampa för elektroniskt stabiliseringssystem (ESC) och antispinnsystem

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen. REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte på förarsidan och, beroende på bilmodell, passagerarsidan fram

Den tänds när tändningen slås på. Om förarens eller framsätespassagerarens (om någon sitter på den platsen) bilbälte inte är fastspänt innan bilen uppnår en hastighet på cirka 20 km/h blinkar den och en ljudsignal avges i cirka 2 minuter.

ANM.: Om man har placerat ett föremål på passagerarplatsen kan detta utlösa varningslampan.