PARKERINGSBROMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Parkeringsbroms

Lossning av bromsen

Tryck ned parkeringsbromsen 1 hårt.

Om du kör utan att ha lossat parkeringsbromsen helt tänds en röd varningslampa på instrumentpanelen.

Åtdragning av bromsen

Tryck ned parkeringsbromsen 1 hårt. Kontrollera att bilen står helt stilla. Kontrollampan tänds på instrumentpanelen.

Se till att parkeringsbromsen är lossad helt under körning (den röda kontrollampan släckt), annars föreligger en risk för överhettning eller skador.