COOKIEPOLICY

Våra webbplatser och appar använder teknik som till exempel cookies i syfte att ge dig en högkvalitativ, smidig och personlig upplevelse. Denna policy kompletterar informationen om personuppgiftsskydd.

Att skydda din onlinedata är högsta prioritet för Renault. Du kan ändra dina inställningar när du vill med hjälp av vårt verktyg för cookiehantering.

 

VILKA ÄR VI?

Renault SAS utgör datacontrollers för den data som samlas in av cookies och andra så kallade trackers som läses eller placeras på din enhet (hädanefter "vi", "oss", "vår/vårt").

För mer information, läs informationen om personuppgiftsskydd.

 

VAD ÄR COOKIES?

En cookie är en liten elektronisk fil, en "tracker" som placeras på din enhet och läses när du besöker en webbplats, använder en mobilapp, läser ett e-postmeddelande eller installerar eller använder programvara oavsett den typ av enhet som används (dator, smartphone, digital läsare, online-spelkonsol osv.). 

När du besöker en webbplats kan cookies komma att skicka information till din webbläsare och göra det möjligt för webbläsaren att returnera informationen till webbplatsen (exempelvis ett sessions-ID eller språkval).

Cookies låter oss inte identifiera dig direkt, utan samlar bara in specifik information rörande din enhet, webbläsare, dina interaktioner med den webbplats eller app som du använder och, i vissa fall, din geografiska position. 

Den teknik som används kan komma att länka ett flertal av de enheter som du kan ha använt i syfte att – med tillräckligt sannolikhet – säkerställa att dessa enheter tillhör dig. 

 

VAD ANVÄNDS COOKIES FÖR PÅ DENNA WEBBPLATS?

Denna webbplats använder olika typer av cookies.

Funktionscookies

Dessa cookies är utformade i syfte att aktivera eller tillhandahålla elektronisk kommunikation (upptäcka anslutningsstörningar, identifiering av anslutning, webbplatssäkerhet osv.) eller för att tillhandahålla tjänster för onlinekommunikation som du specifikt begär (inställningar rörande bildskärm, sparande av information i formulär, varukorg (om tillämpbart), åtkomst till ditt användarkonto, chatt/chattrobot på webbplatsen osv.). 

Dessa cookies krävs för att webbplatsen ska kunna användas korrekt. 

Du kanske inte kan invända mot användningen av dessa cookies och ditt medgivande krävs inte, detta eftersom vår webbplats måste använda denna sorts cookie. 

Sociala mediecookies

Vi använder sociala cookies för annonsering och målgruppsmätning i syfte att förstå användarnas exponering och interaktion med våra annonser på dessa sociala nätverk. 

Dessa cookies är också avsedda att göra webbplatsen mer användarvänlig och interaktiv, detta genom att göra det möjligt för dig att interagera med dessa sociala nätverk samt genom att bädda in innehåll från dem (exempelvis YouTube video på vår webbplats. Mer information om cookiepolicyn från YouTube  här).

Dessa cookies kan bearbeta data som till exempel innehållet och antalet delningar via sociala nätverk, det faktum att du har ett konto på ett socialt nätverk, spåra ditt surfande på webbplatser och sociala nätverk, med mera. Dessa funktioner använder tredjepartsappar integrerade på vår webbplats. Ett socialt nätverk som tillhandahåller applikationsknappar kommer sannolikt att identifiera dig via denna knapp, även om du inte använt den när du besökt vår webbplats. Denna typ av applikationsknappar kan komma att göra det möjligt för ett sociala nätverket att spåra ditt surfande på vår webbplats, detta eftersom ditt konto till relevant socialt nätverk använts på din enhet (öppen applikation) medan du surfade på vår webbplats. 

Vi rekommenderar att du läser igenom sekretesspolicyn för relevant socialt nätverk om hur dessa applikationer använder information som de eventuellt samlar in via applikationsknappar, i synnerhet för annonseringssyfte. Varje enskild applikationspolicy måste göra det möjligt för dig att se dina preferenser, i synnerhet gällande inställningarna för ditt användarkonto. 

Användning och lagring av dessa cookies är föremål för ditt medgivande.

Cookies för målgruppsmätning

Målet med dessa cookies är att analysera webbplatstrafik samt att förbättra din surfupplevelse. 

De kan komma att bearbeta data relaterade till besökta sidor, tiden som tillbringats på besökta sidor, den webbläsare du använder för att besöka dessa sidor, osv. 

Datan som dessa cookies samlar in kan även komma att användas i syfte att skapa algoritmer och profiler för att analysera dina potentiella intressen samt inställningar till våra produkter och tjänster. Vi kan komma att kombinera dessa data med annan information, exempelvis information från vår kunddatabas (mer information om profilering och hur man blockerar denna, se vår Information om personuppgiftsskydd.

Användning och lagring av dessa cookies är som regel föremål för ditt medgivande. Under vissa förhållanden kan dessa cookies komma att placeras/läsas utan ditt medgivande, till exempel om syftet med cookies enbart är att analysera det innehåll som du visat.
 

VILKA COOKIES ANVÄNDS PÅ DENNA WEBBPLATS?

Nedanstående tabell innehåller en lista över alla partnercookies som används på denna webbplats. När så är möjligt lagras dessa cookies på servrar inom EEA (European Economic Area). Eftersom vissa av våra tjänstleverantörer emellertid finns i länder utanför EEA kommer dina personuppgifter att bearbetas i dessa länder, som kan komma att ha lagar gällande personuppgiftsskydd som är annorlunda än i EU-länder. I sådana fall säkerställer vi att denna överföring sker i enlighet med gällande regelverk och implementerar skyddsfunktioner som ger dina data en adekvat skyddsnivå (i synnerhet genom att använda EU-kommissionens standardklausuler för avtal). 

Vår webbplats kan komma att innehålla cookies från tredje part (målgruppsmätning osv.) som gör det möjligt för denne att – under cookiefilernas livslängd – samla in webbläsarinformation om enheter anslutna till vår webbplats. Tredje parts delning och användning av dessa cookies är föremål för dennes sekretesspolicyer. Vi kommer att informera dig om syftet med alla tredjepartscookies på vår webbplats. 

 

INSTALLATION AV COOKIES

Se vilka partner som använder och lagrar cookies på/från våra webbplatser

Våra webbplatser kan komma att innehålla cookies från tredje part (målgruppsmätning osv.) som gör det möjligt för denne att – under cookiefilernas livslängd – samla in webbläsarinformation om enheter anslutna till vår webbplats.

 

COOKIEÄGARE COOKIESYFTE
Renault Användning
Matomo Målgruppsmätning
YouTube Målgruppsmätning

 

HUR INHÄMTAS DITT MEDGIVANDE?

När du besöker vår webbplats för första gången ber ett informationsfönster dig att godkänna eller neka cookies, eller att göra vissa val om deras användning. 

Du kan när som helst återkalla ditt medgivande eller ändra dina inställningar (till exempel genom att endast godkänna vissa typer av cookies) med hjälp av vårt särskilda verktyg för cookiehantering.

Notera att – i enlighet med gällande regelverk – cookies som krävs för att webbplatsen ska fungera korrekt ej är föremål för ditt medgivande och därför inte kan inaktiveras i vårt verktyg för inställningshantering. Du kan blockera dess användning genom att ändra dina inställningar i webbläsaren (enligt beskrivning nedan "Så här avstår du från cookies"), men kvaliteten på din webbplatsupplevelse kan då komma att försämras.

 

HUR LÄNGE LAGRAS DITT MEDGIVANDE?

När du godkänner eller nekar alla eller vissa cookies på vår webbplats kommer ditt val att sparas och lagras i maximalt 6 (sex) månader. Detta betyder, när du besöker vår webbplats under denna period inte kommer att behöva utföra någon som helst åtgärd från din sida med avseende på cookies, detta eftersom vi då har dina lagrade preferenser lagrade. 

Efter denna period kommer vi återigen att be dig om ditt medgivande eller nekande om att spara dina preferenser gällande användning av cookies. 

 

HUR KAN MAN HANTERA COOKIES?

Hur nekar man cookies?

Om du inte vill att cookies från denna webbplats ska användas och/eller lagras på din enhet, kommer en avvisningscookie att lagras på din enhet som gör det möjligt för oss att lagra det faktum att du har nekat – helt eller delvis – användningen av cookies.  Om du raderar denna avvisningscookie kan vi inte längre se att du har avvisat användningen av cookies (vilket innebär att du åter måste ange dina preferenser när du besöker vår webbplats nästa gång). 

Du har flera alternativ för att hantera cookies, inklusive att blockera användningen av dem och/eller radera dem.

 

Verktyg för preferenshantering

Du kan använda ett hanteringsverktyg för cookiepreferenser för att hantera de cookies som används och/eller lagras på denna webbplats. Klicka på Hantera cookies när du vill öppna inställningarna och ändra dina preferenser, detta beroende på berörd cookietyp.

 

Webbläsarinställningar

Du kan även hantera cookies via din webbläsare.

De flesta webbläsare är som standard inställda på att godkänna cookies, men om du vill kan du välja att godkänna alla cookies, alltid neka cookies eller välja att godkänna dem beroende på var de kommer ifrån. Du kan även regelbundet ta bort cookies från din enhet via din webbläsare. 

Kom emellertid ihåg att inställningarna för webbläsaren varierar beroende på enhet (surfplatta, smartphone, dator osv.).

Hantering av cookies och preferenser beror på dina inställningar av webbläsaren. I din webbläsares Hjälp-meny finns information om hur du ändrar dina cookiepreferenser. Till exempel:

 

Hantering av cookies för utfärdare

Du kan välja att inaktivera vissa tredjepartscookies genom att gå direkt till cookieutfärdarens sida. Det gäller bland annat:

 

HUR UTÖVAR MAN SINA ÖVRIGA RÄTTIGHETER?

I enlighet med gällande lagstiftning rörande personuppgiftsskydd har du rätt att få åtkomst till, korrigera, invända mot, begränsa samt radera dina personuppgifter. Om du vill utöva dina rättigheter läser du Information om skydd av dina personuppgifter

 

KORRIGERINGAR

 Vi kan komma att ändra nuvarande policy med jämna mellanrum. När detta är nödvändigt eller krävs kommer vi att informera dig och/eller be om ditt medgivande. Vi rekommenderar därför att du läser igenom denna policy varje gång du besöker vår webbplats, detta för att granska den senaste versionen.

 

Senaste uppdatering: 2022-01-26.