BARNSÄKERHET: urkoppling och inkoppling av passagerarairbag fram

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Urkoppling av airbags på passagerarsidan fram

(för bilar som har utrustningen)

Innan du monterar en barnstol på främre passagerarsätet:

- kontrollera att barnstolen kan monteras på detta säte;

- Det är viktigt att inaktivera airbagen vid användning av en bakåtvänd barnstol.

Så här inaktiverar du airbag: när bilen står stilla och tändningen är av trycker du in och vrider låset 1 till läget OFF.

När du har slagit på tändningen måste du kontrollera att varningslampan ] på displayen 2 lyser och, beroende på bil, att meddelandet ”airbag på passagerarsidan är urkopplad” visas.

Denna kontrollampa lyser hela tiden och bekräftar att du kan installera en barnstol.

Passagerarairbagen ska kopplas in och ur med tändningen avstängd och när bilen står stilla.

Om du handskas med airbagen under körning, tänds varningslamporna å och ©.

Återställ airbagen till rätt låsläge genom att slå av och på tändningen.

VARNING!

Eftersom en bakåtvänd barnstol inte är anpassad för en airbag som blåses upp på passagerarplatsen fram får man ALDRIG installera ett bakåtvänt skyddssystem för barn på ett säte som skyddas av en AKTIV FRÄMRE AIRBAG. Detta kan vara LIVSHOTANDE eller leda till ALLVARLIG SKADA.

Märkningen på instrumentbrädan och etiketterna A på vardera sidan om passagerarsolskyddet 3 (exempel ovan) påminner om de här instruktionerna.

VARNING!

Eftersom en bakåtvänd barnstol inte är anpassad för en airbag som blåses upp på passagerarplatsen fram får man ALDRIG installera ett bakåtvänt skyddssystem för barn på ett säte som skyddas av en AKTIV FRÄMRE AIRBAG. Detta kan vara LIVSHOTANDE eller leda till ALLVARLIG SKADA.

Inkoppling av airbagar på passagerarplatsen fram

Koppla in airbags direkt när du har tagit bort barnstolen så att passageraren i framsätet skyddas i händelse av krock.

Så här återaktiverar du air bag: när bilen står stilla och tändningen är av trycker du in och vrider låset 1 till läget ON.

Efter tändningen måste du kontrollera att varningslampan ] är släckt och att varningslampan tänds på displayen 2 efter varje start under ungefär 1 minut.

Airbagen på passagerarplatsen fram är inkopplad.

Funktionsfel

Vid fel på systemet inkoppling/urkoppling av airbags på passagerarplatsen fram får man absolut inte installera en bakåtvänd barnstol i passagerarsätet fram.

Ingen passagerare bör överhuvudtaget sitta på platsen.

Kontakta din märkesrepresentant så snart som möjligt.

Passagerarsidans airbag får endast avaktiveras eller aktiveras när bilen står stilla med frånslagen tändning.

Om du handskas med airbagen under körning, tänds varningslamporna å och ©.

Återställ airbagen till rätt låsläge genom att slå av och på tändningen.