Tillbaka till listan

REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemet kan innefatta:

- ABS (låsningsfria bromsar),

- ESC (elektroniskt stabiliseringssystem) med kontroll av understyrning och antispinnsystem,

- panikbromsassistans,

- starthjälp i backe,

- hastighetskontroll i backe.

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De begränsar inte bilens prestanda och får inte förmå dig att köra snabbare. De kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och från skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara vaksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

ABS (låsningsfria bromsar)

Vid intensiv bromsning hindrar ABS-systemet hjulen från att låsa sig och kontrollerar stoppsträckan och bilen.

Under dessa förhållanden kan du göra en undanmanöver samtidigt som du bromsar. Dessutom kan detta system förkorta stoppsträckan vid dåligt väggrepp (fuktig vägbana etc.).

Varje gång systemet arbetar märker du detta genom en pulsering i bromspedalen. ABS-systemet kan aldrig förbättra de "fysiska" prestanda som beror på väggreppet mellan däck och vägbana. Sedvanliga försiktighetsåtgärder bör därför alltid vidtas (avstånd till framförvarande bil etc).

I nödfall bör du trycka på bromspedalen med full kraft och hålla pedalen nere. Att försöka reglera bromsverkan genom att successivt öka bromstrycket med bromspedalen (genom pumpning) har alltså ingen effekt. ABS-systemet anpassar den kraft som appliceras på bromssystemet.

Varningslampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen. Kontakta din märkesrepresentant.

Bromsningen är delvis säkrad. Det kan emellertid vara riskfyllt att bromsa häftigt och detta medför i sin tur att du bör stanna (om trafiken tillåter). Kontakta din märkesrespresentant.

Driftstörningar:

- © och x tänds på instrumentpanelen och meddelandena ”Kontrollera ABS”, ”Kontrollera bromssystem” och ”Kontrollera ESC” visas: indikerar att ABS, ESC och panikbromsassistansen är inaktiverade. Bromsarna fungerar dock fortfarande;

- x, D, © och ® tänds på instrumentpanelen tillsammans med meddelandena ”Bromssystem fel”: detta indikerar att det är fel på bromssystemet.

I båda fallen tar du kontakt med närmaste märkesrepresentant.

Elektroniskt stabiliseringssystem ESC med kontroll av understyrning och antispinnsystem

Elektroniskt stabiliseringssystem ESC

Detta system syftar till att kontrollera bilen i ”kritiska” körsituationer (undanmanövrer, förlorat väggrepp vid kurvtagning etc.).

Funktionsprincip

En givare vid ratten känner av den färdväg föraren valt.

Andra givare placerade på andra ställen i bilen, mäter den verkliga färdvägen.

Systemet jämför förarens önskan med bilens faktiska spårval och justerar det därefter vid behov, med hjälp av bromsarna på vissa hjul och/eller motorns effekt. Om systemet aktiveras blinkar kontrollampan på instrumentpanelen.

Kontroll av understyrning

Detta system förbättrar ESC-systemets funktion vid kraftig understyrning (förlorat väggrepp för framhjulen).

Antispinnsystem

Detta system hjälper till begränsa drivhjulens slirning och att kontrollera bilen vid start, gaspådrag eller fartminskning.

Funktionsprincip

Med hjälp av givarna vid hjulen mäter och jämför systemet hela tiden hastigheten på drivhjulen och förhindrar att motorn rusar. Om ett hjul tenderar att slira, tvingar systemet det att bromsa tills det återfår greppet om underlaget.

Systemet ska också justera motorvarvtalet med hänsyn till hjulens väggrepp, oberoende av det tryck som utövas på gaspedalen.

Funktionsfel

När systemet registrerar ett funktionsfel visas meddelandet ”Kontrollera ESC”, kontrollampan © och varningslampan på instrumentpanelen.

I det här fallet avaktiveras ESC och antispinnsystemet. Kontakta din märkesrepresentant.

Avstängning av funktionen

(kan variera från bil till bil)

I vissa situationer (körning på mycket löst underlag, snö, lera etc. eller körning med kedjor) kan systemet minska motoreffekten för att begränsa slirningen. Om du inte vill ha denna funktion kan du stänga av den med strömställaren 1.

Meddelandet ”ESC Av” visas på instrumentpanelen.

Då antispinnsystemet erbjuder en extra säkerhet bör man inte köra med funktionen urkopplad. Gå ur detta läge så fort som möjligt genom att trycka en gång till på strömställaren 1.

ANM.: Funktionen sätts automatiskt igång igen när bilens tändning slås på eller om man kör fortare än cirka 40 km/h.

Panikbromsassistans

Detta system kompletterar ABS-systemet och hjälper till att förkorta bilens bromssträcka.

Funktionsprincip

Systemet kan registrera en panikbromssituation. I detta fall träder bromsservon omedelbart in med maximal kraft och kan aktivera ABS-regleringen. ABS-bromsningen är aktiv så länge bromspedalen är nedtryckt.

Tändning av varningsblinkrarna

Varningsblinkrarna kan tändas vid kraftig fartminskning.

Dessa funktioner är extra hjälpmedel vid kritisk körning för att anpassa bilens uppförande och underlätta körningen.

Funktionerna är inte avsedda att ta över förarens roll. De begränsar inte bilens prestanda och får inte förmå dig att köra snabbare. De kan alltså aldrig befria föraren från ansvar och från skyldigheten att visa uppmärksamhet (föraren ska alltid vara vaksam på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen).

Starthjälp i backe

Beroende på graden av lutning hjälper detta system föraren vid start i backe. Den hindrar bilen att rulla bakåt genom att ingripa på det automatiska bromsåtdragningssystemet, då föraren lyfter foten från bromspedalen för att trycka på gaspedalen.

Systemets funktion

Det fungerar bara om växelspaken är i något annat läge än neutralläget (annat läge än N eller P för bil med automatväxellåda) och om bilen står helt stilla (bromspedalen nedtryckt).

Systemet håller kvar bilen i cirka 2 sekunder. Därefter lossas bromsarna (bilen rullar beroende på lutningen).

Systemet med starthjälp i backe kan inte alltid helt hindra bilen från att rulla bakåt (vid mycket kraftig lutning).

Föraren kan alltid använda bromspedalen och på så vis hindra bilen från att rulla bakåt.

Systemet med starthjälp i backe bör inte användas om bilen ska stå stilla en längre tid, utan då bör bromspedalen användas.

Denna funktion har inte utformats för att få bilen att stå stilla under en längre tid.

Använd bromspedalen om det behövs för att stanna bilen.

Föraren ska vara särskilt uppmärksam vid halt underlag.

Risk annars för allvarliga skador.

Hastighetskontroll i backe

Denna funktion gör att bilens hastighet kan begränsas utan att man behöver trycka på bromspedalen (när du kör nedför en brant backe).

Hastighetskontroll i backe fungerar mellan 5 och 30 km/h.

Obs! Om bilens hastighet är högre än 60 km/h inaktiveras systemet och -kontrollampan slocknar.

Start/stopp av systemet

- Aktivering: tryck på 2-knappen i normalt aktiveringsförhållande (under 30 km/h). -kontrollampan tänds på instrumentpanelen.

- Inaktivering: tryck på 2-knappen igen. Kontrollampan slocknar.

Starta systemet

När bilen kör i nedförsbacke i en hastighet under 30 km/h, framåt eller i backläge (läge D eller R för bilar med automatväxellåda).

När tillräcklig lutning identifieras blinkar varningslampan på instrumentpanelen.

Vid aktivering av hastighetskontroll i backe kan hastigheten ökas med gaspedalen och minskas med bromspedalen.

Varningsmeddelande för system

- Internt fel

- Bilens hastighet är över 30 km/h

- Tryck hårt på gaspedalen

I det här tillståndet kan meddelandet ”HDC ej tillgänglig” visas på instrumentpanelen.

Systemet aktiveras inte om växelspaken står i läge P på bilar med automatväxellåda eller om bilen kör på plan mark.

Om systemet inte fungerar använder du bromspedalen för att stoppa bilen.

Föraren ska vara särskilt uppmärksam vid körning på halt underlag eller underlag med dåligt grepp.

Risk annars för allvarliga skador.