MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bilen uppfyller kriterierna för återvinning och återanvändning av bilar som träder i kraft 2015.

Vissa av bilens delar har konstruerats så att de kan återanvändas längre fram.

Dessa delar är enkla att ta bort för att kunna återvinnas och omhändertas inom återvinningsindustrin.

Genom sin utformning, originalutrustning och måttliga bränsleförbrukning överensstämmer din bil med de av myndigheterna ställda kraven på avgasrening. Företaget deltar aktivt med att begränsa utsläppet av skadliga avgaser och att skapa energibesparande förutsättningar. Avgasutsläppen och bränsleförbrukningen beror emellertid också på dig. Underhåll och använd bilen på ett ansvarsfullt vis.

Service och skötsel

Vid eventuella ändringar av dragkroken ska du kontakta en märkesrepresentant.

Det är viktigt att använda originaldelar, särskilt när det gäller bränsle och avgassystemen, och om delar av annat ursprung än de som rekommenderats av konstruktören används, löper fordonsägaren risk att fordonet inte uppfyller de krav som myndigheterna ställer på avgasreningen.

Låt din märkesrepresentant utföra de inställningar och kontroller som anges i bilens underhållsprogram. vid eventuella ändringar av dragkroken ska du kontakta en märkesrepresentant.

Motorinställningar

- Luftfilter, bränslefilter: en igensatt luftrenarinsats minskar kapaciteten. Byt ut filtret.

- Tomgång: kräver ingen inställning.

Avgaskontroll

Med avgaskontrollsystemet kan funktionsfel i bilens avgasreningssystem upptäckas.

Dessa fel kan förorsaka giftiga utsläpp eller mekaniska fel.

Ä Denna varningslampa på instrumentpanelen anger eventuella fel i systemet:

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan när motorn startar.

- Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant.

- Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.