RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bränsleförbrukningen är godkänd och överensstämmer med en reglementsenlig standardmetod. Den är samma för alla tillverkare, vilket gör det möjligt att jämföra olika bilar. Bränsleförbrukningen vid faktisk användning beror på bilens förutsättningar för användning, utrustningen och körsättet. Läs råden nedan för att optimera förbrukningen.

Beroende på bil så har du olika funktioner för att minska bränsleförbrukningen:

- varvräknare,

- indikatorn för växelbyte,

- indikator för körstil,

- en redovisning av körsträckan och besparingsråd på multifunktionsskärmen,

- ECO-läget.

Om bilen har ett navigeringssystem kompletterar det den här informationen.

På instrumentpanelen

Informationen som visas på instrumentpanelen arrangeras och anpassas efter de personliga inställningar du gjort via multifunktionsskärmen.

Varvräknare med EKO-zon 1

Vid körning i ECO-zonen kan du optimera bränsleförbrukningen större delen av tiden.

Indikatorn för växelbyte 2

Beroende på bilen, anger en kontrollampa på instrumentpanelen det bästa ögonblicket för att lägga i en högre eller lägre växel:

Š eller +: lägg i en högre växel

eller -: lägg i en lägre växel.

Om du tar för vana att följa indikatorn sänker du bilens bränsleförbrukning.

Indikator för körstil 3

Informerar i realtid om ditt körsätt. Du underrättas med indikator 3.

Ett högt antal blad på indikatorn 3 betyder en mjukare och mer ekonomisk körning.

Om du tar för vana att följa indikatorn sänker du bilens bränsleförbrukning.

För att aktivera/inaktivera körstilsindikatorn, se multimediasystemets instruktionsbok.

På multifunktionsskärmen

Redovisning av körsträcka

När motorn stängs av, visas en ”redovisning av körsträckan” 4 som ger information om din senaste körsträcka:

Den anger:

- genomsnittlig förbrukning,

- antal kilometer som körts,

- antal kilometer som sparats in. Detta motsvarar antalet kilometer körda utan att något bränsle förbrukats (fartminskning och/eller fot lyft från gaspedalen).

En övergripande betygssiffra från 0 till 100 visas så att du kan kontrollera din ekokörningsprestanda. Ju högre siffra som visas desto lägre bränsleförbrukning.

Eko-råd visas för att förbättra din prestanda.

Minneslagring av dina favoritkörsträckor gör det möjligt att jämföra din prestanda från gång till gång men också att jämföra med resultaten från andra som kör bilen.

För mer information, se se multimediasystemets bruksanvisning.

EKO-läge

ECO -läget är en funktion som optimerar bränsleförbrukningen. Den reagerar på vissa strömförbrukande system i bilen (uppvärmning, luftkonditionering, servostyrning osv.) och vissa köråtgärder (acceleration, växling, farthållning, fartminskning osv.).

Genom att accelerera mindre vid körning i och i utkanten av stora städer förbrukas mindre bränsle. När ECO-läget används är det normalt att du upplever en förändring av värmenivån.

Aktivering av funktionen

Funktionen aktiveras:

- genom en tryckning på kontakten 4,

- beroende på bil, genom navigeringsmenyn på multimediaskärmen (se multimediasystemets bruksanvisning).

Kontrollampan visas på instrumentpanelen för att bekräfta aktiveringen.

Under körningen går det att tillfälligt lämna ECO-läget för att återupprätta motorns prestanda.

För att göra detta, tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten.

ECO-läget återaktiveras så fort gaspedalen släpps.

Avstängning av funktionen

Tryck på strömställaren 4.

Kontrollampan på instrumentpanelen slocknar för att bekräfta avaktiveringen.

Råd vid körning och Ekokörning

Köregenskaper

- För att motorn snabbt ska uppnå normal arbetstemperatur ska du köra den med lätt belastning de första kilometrarna i stället för att låta den gå på tomgång.

- Höga hastigheter påverkar bilens bränsleförbrukning avsevärt.

Exempel (i jämn hastighet):

- att minska hastigheten från 130 km/h till 110 km/h sparar ungefär upp till 20% bränsle

- att minska hastigheten från 90 km/h till 80 km/h sparar ungefär upp till 10% bränsle.

- Dynamisk körning med omfattande och frekventa accelerationer och fartminskningar kostar mycket bränsle i förhållande till vad du sparar i tid.

- Belasta inte motorn på mellanväxlar.

Kör alltid på högsta möjliga växel.

- Undvik häftiga accelerationer.

- Bromsa så lite som möjligt. Om du i god tid förutser ett hinder eller en kurva behöver du bara lyfta foten.

- Ge inte mer gas i uppförsbacke än på vågrät väg för att försöka bibehålla hastigheten: Håll helst foten i samma läge på gaspedalen.

- Att ge gas innan motorn stängs av är helt förkastligt, särskilt på dagens avgasrenade motorer.

- Om vägen är översvämmad:

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte överskrida fälgens nedre kant.

Värmenivå

Det är normalt att märka en ökad bränsleförbrukning vid användning av uppvärmningen (särskilt när utomhustemperaturen sjunker under noll) eller luftkonditioneringen.

Störning av körningen

På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra.

Risk för klämning av fötterna

Däckutrustning

- Ett för lågt däcktryck medför ökad bränsleförbrukning.

- Välj tryck efter högsta hastighet eller rekommenderat tryck för att optimera bränsleförbrukningen i enlighet med etiketten på förardörren. DÄCKTRYCK

- Användning av icke föreskrivna däck kan medföra ökad bränsleförbrukning.

Anvisningar

- Privilegiera ECO-läget.

- Elektricitet förbrukar bränsle. Koppla därför från alla elsystem som inte behövs. Men sätt säkerheten i första rummet och anpassa belysningen till rådande siktförhållanden (det är viktigt att se och synas).

- Använd ventilationsmunstyckena. Att köra med öppna rutor drar 4% mer bränsle vid 100 km/h.

- När du tankar, fyll inte på så mycket så att det rinner över.

- För bilar utrustade med luftkonditionering utan automatläge, bör systemet stängas av när det inte behövs längre.

Några råd för att minska bränsleförbrukningen och därmed minska bilens miljöpåverkan:

Om bilen har stått stilla på någon varm plats i starkt solsken, tänk då på att öppna dörrarna några minuter innan du startar så att den upphettade luften släpps ut.

- Ta bort takräcket när det inte används.

- Skrymmande föremål fraktas lämpligast på ett släp.

- Vid dragning av husvagn, använd en vindavvisare. Justera den!

- Undvik kortdistanskörningar (korta körsträckor med långa ståtider). Motorn hinner då inte uppnå normal arbetstemperatur.