Tillbaka till listan

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

När systemet finns i bilen övervakar det däcktrycket.

Funktionsprincip

Alla hjul (utom reservhjulet) har en givare, som sitter i luftventilen och som med jämna mellanrum mäter däcktrycket.

Systemet visar aktuella tryck på instrumentpanelen 1 och varnar om det inte är tillräckligt mycket luft i däcken.

Ominitiering av däcktryckets referensvärde

Den ska utföras:

- när däckens referenstryck ska ändras för att anpassas till användningsvillkoren (tom, lastad bil, körning på motorväg, osv.),

- efter en hjulskiftning (det rekommenderas inte att byta plats på hjulen),

- efter ett hjulbyte.

Den ska alltid göras efter en däcktryckskontroll på kalla däck (alla 4 däcken).

Däcktrycken ska motsvara den aktuella användningen av bilen (tom, lastad bil, körning på motorväg osv.).

Om bilen är utrustad med ett navigeringssystem, kan nyinitiering även ske från multifunktionsskärmen 3. Välj menyn ”Fordon” och ”Däcktryck”.

Procedur för nyinitiering

Tändningen är påslagen och bilen står stilla:

- tryck kort på knappen 2 flera gånger för att välja skärmen för däcktryck och funktionen ”Däcktryck”.

- tryck längre (ungefär 3 sekunder) på reglaget 2 för att starta initieringen. När blinkande däck och meddelandet ”Inlärning däckstryck” och därefter ”Lokalisering däck pågår” visas har din begäran om initiering av däcktryckets referensvärde bekräftats.

Nyinitieringen kan kräva flera minuters körning.

Om du efter återställningen kör korta sträckor kan meddelandet ”Lokalisering däck pågår” stå kvar trots att bilen startats om flera gånger.

ANM.:

Referenstryckets värde får inte vara mindre än det som rekommenderas och anges på dörrkarmen.

Display

Displayen 1 och varningslampan 4 på instrumentpanelen informerar dig om eventuella felaktiga däcktryck (för lågt tryck, punkterat däck, systemet ur funktion osv.).

Varningslampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

« Justera däckstryck »

Ett hjul B visas i orange, varningslampan 4 tänds och meddelandet ”Justera däckstryck” visas.

Detta betyder att ett däck har för lite luft.

Kontrollera och justera vid behov däcktrycket på kalla däck (alla 4 däck).

Varningslampan 4 släcks efter några minuters körning.

« Punktering »

Ett hjul B visas i rött, varningslampan 4 tänds, meddelandet ”Punktering” visas och det hörs ett varningsljud. Detta meddelande visas tillsammans med ® varningslampan.

Detta betyder att det är punktering eller att det finns alldeles för lite luft i aktuellt däck. Byt däcket eller kontakta din märkesrepresentant om det har punktering. Fyll på luft om däcktrycket är för lågt.

”Kontr. givare däckstryck”

Ett hjul A försvinner, varningslampan 4 blinkar i några sekunder och tänds sedan med fast sken och meddelandet ”Kontr. givare däckstryck” visas.

Detta meddelande visas tillsammans med varningslampan ©. Detta betyder att minst ett av hjulen som monterats inte har någon givare (t.ex. reservhjul). I övriga fall, kontakta en märkesrepresentant.

Ett plötsligt tryckfall på ett däck (explosion av ett däck) kanske inte detekteras av systemet.

”Lokalisering däck misslyckad”

Meddelande ”Lokalisering däck misslyckad” visas under körning om ett eller flera däck har givare som inte är godkända av Renault.

Kontakta din märkesrepresentant.

Omjustering av däcktrycket

Trycken ska justeras med kalla däck (se etiketten på förardörren). Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken höjas från 0,2 till 0,3 bar (3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma.

Byte av hjul/däck

Detta system kräver specifik utrustning (hjul, däck, hjulkapslar, osv.). DÄCK

Kontakta en märkesrepresentant för att byta ut däcken och få information om tillbehör som passar systemet och är tillgängliga hos representanten. Användning av andra tillbehör kan påverka korrekt funktion i systemet eller skada en sensor.

Reservhjul

Reservhjulet har ingen givare.

Däckreparationsspray och sats för däckpumpning

På grund av ventilernas särskilda egenskaper får du endast använda utrustning som har godkänts av märkesnätet. SATS FÖR DÄCKPUMPNING

HJULBYTE

Systemet kan behöva några minuters körning innan det börjar fungera. För att vara säker på att hjulens placering och trycken har registrerats, kontrollera däcktrycken efter varje åtgärd.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan emellertid inte ersätta föraren. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Kontrollera däcktrycket (gäller även reservhjulet) en gång i månaden.