Megane

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för automatiska helljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Varningslampa för låg bränslenivå
Varningslampa för service
Varningslampa för omedelbart stopp
Varningslampa för problem med bromskretsen
Laddningskontroll
Varningslampa för oljetryck
Kontrollampa för variabel servostyrning
Varningslampa för service
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Varningslampa för avgaskontroll
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Kontrollampa
     airbag
Varningslampa för förvärmning (dieselversion)
Indikator för växelbyte
”AUTOHOLD” systemvarning
Varningslampa för bromspedalen
Varningslampa för åtdragen P-broms eller automatisk parkeringsbroms
Varningslampa för öppen dörr
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Varningslampa för detektering av ”släpp ratten”
Kontrollampa för parkeringsassistans
Varningslampa om att det är för lite luft i däcket
Kontrollampan för överskridande av körfil (beroende på utrustningsnivå)
Kontrollampa för filöverskridande (beroende på utrustningsnivå)
Aktiv nödbromsning är inte tillgänglig eller felaktiga kontrollampor (beroende på utrustningsnivå)
Kontrollampor för hastighetsbegränsare (beroende på utrustningsnivå)
Kontrollampor för farthållare (beroende på utrustningsnivå)
Kontrollampor för adaptiv farthållare (beroende på utrustningsnivå)
Kontrollampor för överskridande av körfil (beroende på utrustningsnivå)
Kontrollampa för 
     ECO-läget
Frihjulslampa
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet.
Systemvarningslampa för partikelfilter
Passagerarairbag
      ON
Passagerarairbag
      OFF
Varningslampa för ej fastspänt bilbälte på förarplatsen och, beroende på bil, på passagerarsätet fram

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Varningslampa för låg bränslenivå

Det lyser gult när tändningen eller motorn slås på och slocknar sedan efter några sekunder eller lyser vitt (beroende på bil). Om den blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för service

Om den visar rött under körning och åtföljs av indikatorlampan ® måste du för säkerhets skull stanna så fort trafikförhållandena tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta en märkesrespresentant.

Om den visar gult under körning och åtföljs av indikatorlampan ©, måste du åka till en godkänd återförsäljare så snart som möjligt. Under tiden - kör försiktigt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal är orsaken någon annan.

Kontakta en märkesrespresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Det innebär att du måste köra försiktigt till en märkesrepresentant så snart som möjligt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen: REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

Varningslampa för avgaskontroll

För bilar som har den här funktionen tänds den här lampan när motorn startas och, beroende på utrustningsnivå, när tändningen slås av och motorn befinner sig i vänteläge FUNKTION STOP AND START och sedan slocknar den.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt. MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Den tänds i rött när tändningen slås på eller när motorn startas.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka. Stanna i annat fall motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa airbag

Den tänds på instrumentpanelen när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade.

Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Indikator för växelbyte

Lampan tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller växla ned (pilen pekar nedåt) RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

”AUTOHOLD” systemvarning

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. AUTOMATVÄXELLÅDA

Varningslampa för åtdragen P-broms eller automatisk parkeringsbroms

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för detektering av ”släpp ratten”

Kontrollampa för parkeringsassistans

Varningslampa om att det är för lite luft i däcket

Den tänds när tändningen aktiveras eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

Kontrollampan för överskridande av körfil (beroende på utrustningsnivå)

Kontrollampa för filöverskridande (beroende på utrustningsnivå)

Aktiv nödbromsning är inte tillgänglig eller felaktiga kontrollampor (beroende på utrustningsnivå)

Kontrollampor för hastighetsbegränsare (beroende på utrustningsnivå)

Kontrollampor för farthållare (beroende på utrustningsnivå)

Kontrollampor för adaptiv farthållare (beroende på utrustningsnivå)

Kontrollampor för överskridande av körfil (beroende på utrustningsnivå)

Kontrollampa för ECO-läget

Den tänds när ECO -läget aktiveras RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet.

Varningslampa för ej fastspänt bilbälte på förarplatsen och, beroende på bil, på passagerarsätet fram