Tillbaka till listan

VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

När bilen är utrustad med det här systemet varnas föraren om trycket sjunker i något av däcken.

Systemet kan identifieras via 1-etiketten i fordonet.

Funktionsprincip

Systemet upptäcker om trycket i något av hjulen har sjunkit genom att mäta hjulens hastighet under körningen.

Varningslampan  2 på instrumentbrädan tänds med fast sken för att underrätta föraren vid för lågt tryck (för lågt tryck, punkterat däck osv.).

Funktionsvillkor

Systemet ska återställas med ett lika högt tryck som det som anges på däcktrycksetiketten (se Däcktryck i avsnitt 4), annars kanske varningssystemet inte fungerar korrekt vid betydande tryckförlust.

Återställning ska alltid utföras efter en däcktryckskontroll av alla fyra däck (kalla).

I följande situationer kan systemet reagera med viss fördröjning eller inte fungera korrekt:

- systemet har inte nyinitierats efter pumpning av eller åtgärd på hjulen,

- felaktig återställning av system: däcktryck skiljer sig från rekommenderade tryck,

- väsentlig viktförändring eller omfördelning av lasten till bilens ena sida,

- sportig körning med kraftig acceleration,

- körning på snöigt eller halt underlag,

- körning med snökedjor,

- montering av endast ett nytt däck,

- användning av däck inte som har godkänts av märkesnätet.

Ett plötsligt tryckfall på ett däck (explosion av ett däck) kanske inte detekteras av systemet.

Ominitiering av däcktryckets referensvärde

Den ska utföras:

- efter varje pumpning eller återställning av däcktrycket,

- efter ett hjulbyte,

- efter hjulskiftning.

Däckstrycket ska motsvara den aktuella användningen av bilen (tom, lastad bil, körning på motorväg o.s.v.).

Denna funktion fungerar som en körhjälp under körning.

Funktionen ersätter inte förarens kontroll över bilen. Det kan alltså aldrig befria föraren från dennes ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Kontrollera däckstrycket (gäller även reservhjulet) en gång i månaden.

Procedur för nyinitiering

Tändningen är påslagen och bilen står stilla:

- för bilar utrustade med en instrumentpanel av typ A eller C FÄRDDATOR: allmän information, tryck på knappen 6 tills du kan öppna fliken ”Fordon” ;

- för bilar utrustade med en instrumentpanel av typ B, tryck på reglaget 6 för att komma till området 7 på instrumentpanelen.

- tryck på 3- eller 4-reglaget för att gå till sidan ”Inlärn däcktryck långt tryck”;

- tryck på reglaget 5 OK för att starta återställningen.

Håll 5-reglaget intryckt tills meddelandet ”Operationen avslutad” visas. Nu kan du köra.

Om bilen är utrustad med ett navigationssystem kan återställningsproceduren även utföras via multimediaskärmen (se bruksanvisningen).

Tabellen nedan visar möjliga meddelanden om proceduren för däckåterställning.

Fotsteg

Meddelanden

Avläsningar

-

Inlärn däcktryck startar vid stop

Meddelandet visas under körning. Stanna bilen om du vill återställa trycket i de fyra däcken.

1

Inlärn däcktryck långt tryck

Om du vill återställa trycket i de fyra däcken håller du 5 OK-reglaget intryckt tills meddelandet ”Inlärn däcktryck [pågår]” visas (när bilen står stilla).

2

Inlärn däcktryck [pågår]

Meddelandet blinkar för att indikera att systemet har registrerat återställningen. Om alla fyra däcken har justerats så att de motsvarar de däckstryck som rekommenderas på däcktrycksetiketten DÄCKTRYCKhåller du reglaget 5 OK intryckt tills meddelandet ”Operationen avslutad” visas.

3

Operationen avslutad

Återställningsproceduren har slutförts. Nu kan du köra.

Omjustering av däcktrycket

Trycket i de fyra däcken ska ställas in när däcken är kalla (se etiketten i förardörren).

Om däcktrycket inte kan kontrolleras med kalla däck, måste de angivna trycken höjas med 0,2 till 0,3 bar (3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma, exempelvis efter långvarig körning i hög fart.

Efter varje pumpning eller justering av däcktrycket ska referensvärdet för däcktryck återställas.

Byte av hjul/däck

Använd enbart tillbehör som är godkända av din märkesrepresentant. I annat fall finns det en risk för att systemet aktiveras sent eller inte fungerar som det ska DÄCK.

Efter varje byte av hjul/däck måste däcktrycket justeras och en återställning av däcktryckets referensvärde utföras.

Reservhjul

Om bilen har denna utrustning monterad justerar du däcktrycket och återställer referensvärdet för däcktryck.

Däckreparationsspray och sats för däckpumpning

Använd endast utrustning som har godkänts av tillverkaren, annars finns det risk att systemet reagerar med viss fördröjning eller inte fungerar korrekt. SATS FÖR DÄCKPUMPNING. Efter att du använt punkteringssatsen för däck justerar däckstrycket och startar återställningen av däcktryckens referensvärde.

Felaktigt däcktryck

Tabellen på följande sida innehåller de varningsmeddelanden som visas på instrumentpanelen 8 när systemet upptäcker ett fel på däckstrycket.

Informationen på instrumentpanelen informerar om alla eventuella fel (t.ex. för lågt däcktryck eller punkterat däck).

Kontroll- och varningslampor

Meddelanden

Avläsningar

Kontr däcktryck och lär in

Det här indikerar att ett däck har för lite luft eller är punkterat. Kontrollera och justera trycket i de fyra däcken när däcken är kalla och återställ systemet.

Kontr däcktryck och lär in

Det här indikerar att återställningen misslyckades. Kontrollera och justera däcktrycket innan du startar återställningsproceduren igen.

Kontr däcktryck och lär in

Det här indikerar att den sista återställningen utfördes för mer än 6 månader eller cirka 10 000 km sedan. Kontrollera och justera däcktrycket innan du startar ytterligare en återställningsprocedur.

+ ©

Kontrollera Däcktryck

Det här indikerar ett systemproblem. Frågor, kontakta din återförsäljare.

Däcktryck Ej tillgänglig

Det här indikerar att ett reservhjul som är större eller mindre än de andra tre hjulen har monterats på bilen. Systemet förblir otillgängligt tills ett hjul som har samma storlek som de andra hjulen har monterats och återställningsproceduren har utförts.