RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bränsleförbrukningen är godkänd och överensstämmer med en reglementsenlig standardmetod.

Den är samma för alla tillverkare, vilket gör det möjligt att jämföra olika bilar.

Bränsleförbrukningen vid faktisk användning beror på bilens användningsförhållanden, utrustningen och förarens körsätt.

Läs råden nedan för att optimera förbrukningen.

Beroende på bil så har du olika funktioner för att minska bränsleförbrukningen:

- varvräknare;

- indikator för växelbyte;

- frihjulsfunktionen;

- indikator för körstil,

- Kontrollampa för Eco-acceleration,

- en redovisning av körsträckan och besparingsråd på multifunktionsskärmen,

- läge ECO;

- Stop and Start -funktionenFUNKTION STOP AND START.

Frihjulsfunktion

På bilar med automatväxellåda (beroende på bil) kan du växla till frihjul (automatiskt neutralläge) under retardationsfaserna (förarens fot helt borta från gaspedalen) för att minska motorbromsningen och köra längre utan att gasa, vilket sparar bränsle.

Varningslampan tänds på instrumentpanelen:

- grå när bilen inte är i frihjulsläge;

- grön eller vit, beroende på bil, när bilen är i frihjulsläge (automatiskt neutralläge).

På instrumentpanelen ABCeller D

Beroende på bil, organiseras och anpassas informationsdisplayen baserat på instrumentpanelens anpassade stil som du har valt på multifunktionsskärmen.

Indikatorn för växelbyte 1

Beroende på bilen, anger en kontrollampa på instrumentpanelen det bästa ögonblicket för att lägga i en högre eller lägre växel:

växla upp en växel,

lägg i en lägre växel.

Om du tar för vana att följa indikatorn sänker du bilens bränsleförbrukning.

Indikator för körstil 2

Informerar i realtid om ditt körsätt. Du underrättas med indikator 2.

Ju fler blad som visas på 2, desto mer flexibel och ekonomisk är din körning.

Om du tar för vana att följa indikatorn sänker du bilens bränsleförbrukning.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Accelerationsindikator Eco 3

Visar (i realtid) om du har en jämn eller kraftig acceleration.

Detta indikeras via kontrollampan 3:

- grön: accelerationen är jämn och korrekt;

- vit: accelerationen är för hög;

- grå: accelerationen är hög.

Obs! Det går inte att visa både indikatorn för körstil 2 och Eco indikatorn för acceleration 3 samtidigt.

På multimediaskärmen

Redovisning av körsträcka

När motorn stängs av visas ”Körjournal”, som ger information om din senaste resa, på multimediaskärmen 4.

Den anger:

- allmänt resultat;

- resultatutveckling;

- avstånd utan bränsleförbrukning.

En övergripande betygssiffra från 0 till 100 visas så att du kan kontrollera din ekokörningsprestanda.

Ju högre siffra som visas desto lägre bränsleförbrukning.

Eko-råd visas för att förbättra din prestanda.

Minneslagring av dina favoritkörsträckor gör det möjligt att jämföra din prestanda från gång till gång men också att jämföra med resultaten från andra som kör bilen.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Läget ECO

ECO-läget är en funktion som optimerar bränsleförbrukningen.

Detta påverkar vissa köråtgärder (acceleration, växling, farthållare, fartminskning osv.).

Genom att accelerera mindre vid körning i och i utkanten av stora städer förbrukas mindre bränsle.

Aktivering av funktionen

Funktionen aktiveras:

- genom en tryckning på kontakten 5;

- genom att vrida det mittersta reglaget 6 MULTI-SENSE ;

- via multimediaskärmen (se multimediasystemets bruksanvisning).

Kontrollampan visas på instrumentpanelen för att bekräfta aktiveringen.

Under körning går det att tillfälligt lämna ECO-läget för att återupprätta motorns prestanda.

För att göra detta, tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten.

ECO-läget återaktiveras så fort gaspedalen släpps.

Avstängning av funktionen

Beroende på utrustningsnivå kan funktionen inaktiveras antingen:

- genom en tryckning på kontakten 5;

- genom att vrida det mittersta reglaget 6 MULTI-SENSE.

Kontrollampan på instrumentpanelen slocknar för att bekräfta avaktiveringen.

Råd vid körning och ECO-körning

Värmekomforten

Det är normalt att märka en ökad bränsleförbrukning vid användning av uppvärmningen (särskilt när utomhustemperaturen sjunker under noll) eller luftkonditioneringen.

Köregenskaper

- För att motorn snarast ska uppnå normal arbetstemperatur ska du i stället för att låta den gå på tomgång genast köra bilen med lätt belastning.

- Höga hastigheter påverkar bilens bränsleförbrukning avsevärt.

Exempel (i jämn hastighet):

- att minska hastigheten från 130 km/h till 110 km/h sparar ungefär upp till 20 % bränsle;

- att minska hastigheten från 90 km/h till 80 km/h sparar ungefär upp till 10 % bränsle.

- Dynamisk körning med tunga och frekventa accelerationer och fartminskningar kostar mycket bränsle i förhållande till vad du sparar i tid.

- Belasta inte motorn på mellanväxlarna. Kör alltid på högsta möjliga växel.

- Undvik häftiga accelerationer.

- Bromsa så lite som möjligt. Om du i god tid förutser ett hinder eller en kurva behöver du bara lyfta foten.

- Ge inte mer gas i uppförsbacke än på vågrät väg för att försöka bibehålla hastigheten: håll helst foten i samma läge på gaspedalen.

- Att ge gas innan motorn stängs av är helt förkastligt, särskilt på dagens avgasrenade motorer.

- Vägen är översvämmad:

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte överskrida fälgens nedre kant.

Störning av körningen

På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra.

Risk för pedalerna fastnar.

Däckutrustning

- Ett för lågt däcktryck medför ökad bränsleförbrukning.

- För att optimera bränsleförbrukningen kan du ställa in det högsta däcktrycket eller det tryck som anges på förardörrens insida DÄCKTRYCK.

- Användning av icke föreskrivna däck kan medföra ökad bränsleförbrukning.

Anvisningar

- Välj ECO-läget.

- Elektricitet förbrukar bränsle. Koppla därför ifrån alla elsystem när de inte behövs längre för att spara bränsle. Men (säkerheten är viktigast) anpassa alltid belysningen till rådande siktförhållanden (det är viktigt att se och synas).

- Använd ventilationsmunstyckena. Att köra med öppna rutor drar vid 100 km/h: +4% bränsle.

- När du tankar, fyll inte på så mycket så att det rinner över.

- För bilar utrustade med luftkonditionering utan automatläge bör systemet stängas av när det inte behövs längre.

Några råd för att minska bränsleförbrukningen och skydda miljön:

Om bilen har stått stilla på någon varm plats i starkt solsken, tänk då på att öppna dörrarna några minuter innan du startar så att den upphettade luften släpps ut.

- Ta bort takräcket när det inte används.

- Skrymmande föremål fraktas lämpligast på ett släp.

- Vid dragning av husvagn, använd en vindavvisare. Justera den!

- Undvik kortdistanskörningar (korta körsträckor med långa ståtider). Motorn hinner då aldrig uppnå optimal arbetstemperatur.