VÄXELVÄLJARE, PARKERINGSBROMS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Växelspak

Bilar med manuell växellåda: se informationen på växelspakens knopp 1.

Bilar med automatväxellåda: AUTOMATVÄXELLÅDA.

Iläggning av backväxeln

Om tändningen är påslagen när backväxeln läggs i tänds backljuset.

Parkeringsbroms

Lossning av bromsen

Dra spaken 3 något uppåt, tryck in knappen 2 och för spaken nedåt.

Den röda varningslampan } på instrumentpanelen förblir tänd och meddelandet ”Parkeringsbroms Aktiverad” visas samtidigt som en ljudsignal hörs när du kör med en felaktigt frigjord parkeringsbroms.

Åtdragning av bromsen

Dra spaken 3 uppåt. Kontrollera att bilen står helt stilla. Kontrollampan } tänds på instrumentpanelen.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Under körning är det viktigt att parkeringsbromsen är helt lossad (den röda kontrollampan släckt), annars är det risk för överhettning eller skador.

Beroende på lutning och/eller bilens last kan du behöva dra åt två extra hack och lägga i en växel (1:an eller backen) på bilar med manuell växellåda eller läget P på bilar med automatväxellåda.