Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Kontrollampa
     airbag

Kontrollampa airbag

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för omedelbart stopp

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljud- signal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal indikerar varningslampan något annat.

Kontakta en märkesrespresentant.

Varningslampa för servostyrningssystem

Varningslampa för servostyrningssystem

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

”AUTOHOLD”
      systemvarning

”AUTOHOLD” systemvarning

Varningslampa för service

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste besöka en märkesrepresentant så snart som möjligt, kör dit på ett skonsamt sätt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för service

Varningslampa för service

Om varningslampan visar rött under körning och kontrollampan ® tänds ska du för säkerhets skull stanna så fort trafikförhållandena tillåter det. Stäng av motorn och starta den inte igen. Kontakta en märkesrespresentant. Om den visar gult under körning och åtföljs av indikatorlampan ©, måste du åka till en godkänd återförsäljare så snart som möjligt. Under tiden - kör försiktigt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för ilagd parkeringsbroms eller automatisk parkeringsbroms

Varningslampa för ilagd parkeringsbroms eller automatisk parkeringsbroms

Kontrollampa för växelbyte

Kontrollampa för växelbyte

De tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller ner (pilen pekar nedåt). RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet 
     (ESC)
      och antispinnsystemet

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Varningslampan kan tändas av olika anledningar. REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet 
     (ESC)
      och antispinnsystemet

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

inte är tillgängliga

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta din märkesrepresentant så snart som möjligt.

Systemvarningslampa för partikelfilter

Systemvarningslampa för partikelfilter

Varningssystem för däcktrycksförlust

Varningssystem för däcktrycksförlust

Varningslampa för avgaskontroll

Varningslampa för avgaskontroll

För bilar som har den här funktionen tänds den här lampan när motorn startas och, beroende på utrustningsnivå, när tändningen slås av och motorn befinner sig i vänteläge FUNKTION STOP AND START och sedan slocknar den.

– Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant.

– Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt. MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD

Varningslampa för låg bränslenivå

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds i orange när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Kontrollampa för 
     ECO
		 -läget

Kontrollampa för ECO -läget

Lampan tänds när ECO-läget är aktiverat. RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Frihjulslampa

Frihjulslampa

Den är upplyst i ECO -läge (eller My Sense-läge beroende på bil) när ”Frihjul i ECO-läge” är aktiverat (ON) i användarinställningarna. MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE

Varningslampan visas när funktionen är aktiverad:

– Grå när bilen inte är i frihjulsläge.

– Grön, beroende på bil, när bilen är i frihjulsläge (automatiskt neutralläge).

Obs! för bilar, beroende på bilmodell, utrustade med Multi-Sense utförs aktivering/avaktivering genom att konfigurera olika My Sense-lägen eller Eco-lägen. MULTI-SENSE

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Denna lyser blått när du slår på tändningen eller startar motorn beroende på bil.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka och lampan tänds blå. Stäng annars av motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampor för fartbegränsare

Varningslampor för fartbegränsare

Kontrollampor för fartbegränsare

Kontrollampor för fartbegränsare

Kontrollampor för Stopp och kör med anpassningsbar farthållare

Kontrollampor för Stopp och kör med anpassningsbar farthållare

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa för bromspedalen

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. AUTOMATVÄXELLÅDA, MANUELL VÄLJARE

Kontrollampa för parkeringsassistans

Kontrollampa för parkeringsassistans

Varningslampa för hög hastighet

Varningslampa för hög hastighet

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

Varningslampa för körfältsassistans

Varningslampa för körfältsassistans

(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig

(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig

(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig

(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig

Varningslampa för att indikera att inga händer hålls på ratten

Varningslampa för att indikera att inga händer hålls på ratten

Varningslampor för ej fastspända bilbälten

Varningslampor för ej fastspända bilbälten