Tillbaka till listan

VARNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCKFALL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

När bilen är utrustad med det här systemet varnas föraren om trycket sjunker i något av däcken.

Om systemet är monterat finns en 1-etikett i bilen.

För att kontrollera var den sitter, öppna förardörren.

Funktionsprincip

Systemet upptäcker om trycket i något av hjulen har sjunkit genom att mäta hjulens hastighet under körningen.

Varningslampan  2 tänds med fast sken för att underrätta föraren vid för lågt tryck (för lågt tryck, punkterat däck osv.).

Funktionsvillkor

Systemet måste initieras med det däcktryck som står angivet på däcktrycksdekalen. Systemet kan annars inte ge en tillförlitlig varning om trycket skulle sjunka kraftigt. DÄCKTRYCK.

I följande situationer kan systemet reagera med viss fördröjning eller inte fungera korrekt:

- systemet har inte nyinitierats efter pumpning av eller åtgärd på hjulen,

- systemet har inte nyinitierats korrekt: däcktrycken skiljer sig från de rekommenderade trycken,

- väsentlig förändring av lasten eller omfördelning av lasten till bilens ena sida,

- sportig körning med hög acceleration,

- körning på snöigt eller halt underlag,

- körning med snökedjor,

- montering av endast ett nytt däck

- Användning av däck som inte har godkänts av nätverket;

-...

Ominitiering av däcktryckets referensvärde

Den ska utföras när bilen står stilla:

- efter varje pumpning eller omjustering av däcken,

- när däckens referenstryck ska ändras för att anpassas till användningsvillkoren (tom, lastad bil, körning på motorväg, osv.),

- efter ett hjulbyte,

- efter användning av sats för däckpumpning,

- efter en hjulskiftning (vi rekommenderar inte byte av plats på hjulen).

Den ska alltid göras efter en däcktryckskontroll på kalla däck (alla 4 däcken).

Däcktrycken ska motsvara den aktuella användningen av bilen (tom, lastad bil, körning på motorväg osv.).

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan inte ta förarens plats. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Kontrollera däcktrycket (gäller även reservhjulet) en gång i månaden.

Procedur för nyinitiering

Tändningen är påslagen och bilen står stilla:

- tryck kort på reglaget 4 tills du kan öppna fliken ”Fordon” (eller, beroende på utrustningsnivå, på sidan Information);

- tryck kort på reglaget 5 eller 6 för att komma åt återställningssidan för däcktryck;

- tryck på reglaget 7 OK för att starta återställningen.

Meddelandet ”Inlärn däcktryck [pågår]” visas i ungefär 5 sekunder för att informera dig om att din begäran om nyinitiering av referenstryckets värde bearbetas.

Nollställningen sker efter några minuters körning. Meddelandet ”Operationen avslutad” indikerar att referensvärdet för däcktryck har återställts.

Display

Displayen 3 på instrumentpanelen informerar dig om eventuella felaktiga däcktryck (för lågt tryck, punkterat däck osv.).

”Kontr däckstryck och lär in”

Varningslampan tänds med fast sken tillsammans med meddelandet ”Kontr däckstryck och lär in”. De anger att minst ett av däcken har lågt däcktryck eller är punkterat.

Vid lågt däcktryck, pumpa upp det berörda däcket.

Vid punktering, byt ut däcket eller kontakta en märkesrepresentant.

Kontrollera och justera däcktrycket på de fyra däcken när de är kalla och starta nyinitieringen av däcktryckets referensvärde.

Kontrollampan släcks när nyinitiering av däcktryckets referensvärde har aktiverats.

Ett plötsligt tryckfall på ett däck (explosion av ett däck) kanske inte detekteras av systemet.

”Däcktrycks- övervakning fel

Kontrollampan blinkar i flera sekunder och tänds sedan med fast sken. Meddelandet ”Däcktrycks- övervakning fel” visas.

Anger att bilen är utrustad med ett reservhjul av en storlek som skiljer sig från de övriga fyra hjulen och att reservhjulet är monterat på bilen.

”Däcktrycks- övervakn kontr.

Kontrollampan blinkar i flera sekunder och tänds sedan med fast sken. Meddelandet ”Däcktrycks- övervakn kontr.” visas.

Detta meddelande visas tillsammans med kontrollampan ©.

Detta anger ett fel i systemet, kontakta en märkesrepresentant.

Omjustering av däcktrycket

Trycken ska justeras med kalla däck (se etiketten på förardörren).

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken höjas med 0,2 till 0,3 bar (3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma, exempelvis efter långvarig körning i hög fart.

Efter varje pumpning av däcken eller nyinitiering av däcktrycket, starta nyinitiering av referensvärdet för däcktrycket.

Byte av hjul/däck

Använd enbart tillbehör som är godkända av din märkesrepresentant. I annat fall finns det en risk för att systemet aktiveras sent eller inte fungerar som det ska. DÄCK.

Efter varje byte av hjul/däck måste däcktrycket justeras och en nyinitiering av däcktryckets referensvärde göras.

Reservhjul

Om bilen har denna utrustning monterad på bilen, justera däcktrycket och starta nyinitiering av däcktryckets referensvärde.

Däckreparationsspray och sats för däckpumpning

Använd enbart tillbehör som är godkända av din märkesrepresentant. I annat fall finns det en risk för att systemet aktiveras sent eller inte fungerar som det ska. SATS FÖR DÄCKPUMPNING.

Efter användning av satsen för däckpumpning, justera däcktrycket och starta nyinitiering av däcktryckets referensvärde.

SYSTEM FÖR DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING