MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med denna funktion kan du, beroende på bilens utrustning, aktivera/inaktivera och ställa in vissa av bilens funktioner.

Bilar med multimediaskärm 1

Åtkomst till menyn för inställning

Se anvisningarna för de olika multimediasystemen för information om de olika inställningarna.

Val av inställningar

Välj meny och sedan den funktion som ska justeras (visningen beror på bilens utrustning och land):

a) “Kör”:

- Volym för körriktningsvisare;

- Frihjul i ECO-läge.

b) “ACCESS”:

- Lås endast upp förardörren;

- Låsa dörrarna under körning;

- Öppning/stängning i handsfreeläget;

- Låsning på avstånd/Upplåsning vid närmande till bilen;

- Tyst läge;

- Automatisk låsning.

c) “Torkare/belysn.”:

- Torkning vid backning;

- Automatisk framrutetorkning;

- Torkning efter tvätt.

d) “Välkommen”:

- Yttre välkomnande;

- Automatisk utfällning av backspeglar;

- Inre välkomnande;

- Automatiskt läge för innerbelysning.

Beroende på funktionen, välj:

- ”ON” eller ”OFF” för att aktivera eller inaktivera

eller

- en tidslängd för att justera hur länge belysningen är på (t.ex. för funktionen ”Ledljus”).

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

Bilar som inte är har multimediaskärm

Åtkomst till menyn för inställning av displayen 2

När bilen står stilla, tryck på strömställaren 3 så många gånger som krävs för att komma till fliken ”Bil”. Tryck flera gånger på strömställaren 4 eller 5 för att komma åt menyn ”Inställningar” och bekräfta sedan genom att trycka på 6 ”OK”.

Val av inställningar

Navigera med hjälp av reglaget 4 eller 5 för att välja den funktion som ska justeras och tryck på 6 ”OK” för att bekräfta (visningen kan variera beroende på bilens utrustning och land):

a) “INSTRUMENT”:

- Språk;

- Enhet;

- Stil;

- Färg.

b) “BIL”:

- Bakrutetorkning vid backning,

- Automatisk vindrutetorkning;

- Droppavtorkningsfunktion fram/bak;

- Frihjul i ECO-läge;

- Yttre uppstartsljud.

c) “PARKING ASSIST”:

- Volym för ljudsignal.

d) “KÖR ASSISTANS”:

- Känslighet för filbyte;

- Vibration vid filbyte;

- Känslighet för filhållning;

- varningssystem för döda vinkeln;

- Aktiv bromsning;

- Varning för överskriden hastighetsgräns;

- Avståndslarm.

e) “BELYSNING”:

- Automatiskt läge för innerbelysning.

f) “ACCESS”:

- Låsa dörrarna under körning;

- Öppning/stängning i handsfreeläget;

- Upplåsning av enbart förardörren,

- Automatisk återlåsning;

- Tyst låsning;

- Automatisk öppning/stängning,

- Automatisk utfällning av backspeglar.

g) “RESET”.

= funktion igång

< funktion avstängd

Välj en rad och tryck sedan på 6 ”OK” för att justera funktionen.

Om du väljer antingen ”PARKING ASSIST” och sedan ”VOLYM” eller ”INSTRUMENT” och sedan ”Språk” måste du göra ett ytterligare val (parkeringsassistansens ljudvolym eller språk på instrumentpanelen). Om så är fallet, välj och bekräfta genom att trycka på ”6 OK”, det valda värdet visas med = framför raden.

Om du vill gå ur menyn trycker du på 4 eller 5 för att komma åt ”Tillbaka” och bekräftar genom att trycka på 6 ”OK”. Du kan behöva göra detta flera gånger.

Menyn för personlig inställning av bilens reglage kan inte användas under körning. När hastigheten överstiger 20 km/h övergår instrumentpanelen automatiskt till färddatorläge.