Tillbaka till listan

FUNKTION STOP AND START

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Detta system gör att du kan minska bränsleförbrukningen och utsläppet av växthusgas. När du startar bilen aktiveras systemet automatiskt. Under körning stänger systemet av motorn (vänteläge) när bilen stannar eller rör sig i långsam hastighet (trafikstopp, trafikljus osv.), beroende på utrustningsnivå.

Villkor för att ställa motorn på stand-by

Bilen har körts sedan det sista stoppet;

- växellådan är i läge D, M eller N,

och

- bromspedalen är nedtryckt (tillräckligt hårt),

Om varningslampan blinkar när fordonet är stillastående och meddelandet ”Tryck ner bromspedalen” visas på instrumentpanelen, så indikerar detta, beroende på bil, att bromspedalen inte är tillräckligt nedtryckt;

och

- gaspedalen inte är nedtryckt;

och

- när bilens hastighet är noll under ungefär en sekund eller, beroende på bil, så fort bilens hastighet är under ungefär 5 km/h.

Bilen står kvar i stand-by om växelspaken ligger i läge P eller om den ligger i läge N samtidigt som parkeringsbromsen är dragen och bromspedalen inte är nedtryckt.

varningslampan visas med fast sken på instrumentpanelen för att göra dig uppmärksam på att motorn ställs på stand-by.

Bilens utrustningar förblir i funktion under tiden som motorstoppet varar.

Servostyrningen kanske inte längre är igång när motorn försätts i standbyläge.

Då aktiveras den igen när motorn inte är kvar i standbyläge och bilens hastighet överstiger cirka 1 km/h (nedförsbacke, lutning osv.).

Vid ett stand by-läge av motorn dras inte den automatiska parkeringsbromsen (beroende på bil) åt automatiskt.

Låt inte fordonet rulla när motorn står på stand-by (varningslampan visas på instrumentpanelen).

Motorn MÅSTE stängas av (inte sättas i standby-läge) innan du lämnar bilen STARTA, STÄNGA AV MOTORN: bil med nyckel START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

Förhindra att motorn ställs på stand-by

Det är möjligt att i vissa situationer, som då du är på väg mot en korsning, med systemet aktiverat, hålla motorn igång för att sedan komma iväg snabbt.

Håll bilen stilla med en lätt fot på bromspedalen.

Lämna standby-läget

- när förardörren öppnas;

eller

- när förarsätets bilbälte frigörs;

- bromspedalen är uppsläppt och växelspaken ligger i läge D eller M;

eller

- bromspedalen är uppsläppt, växelspaken är i läge N och parkeringsbromsen är frigjord;

eller

- parkeringsbromsen är åtdragen igen, växelspaken är i läge P eller N med parkeringsbromsen åtdragen;

eller

- växelspaken är i läge R;

eller

- gaspedalen är nedtryckt;

eller

- i manuellt läge aktiveras växelreglagen.

Vid påfyllning av bränsle måste motorn vara avstängd (inte befinna sig i standby-läge). Du MÅSTE stänga av motorn STARTA, STÄNGA AV MOTORN: bil med nyckel START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

”AUTOHOLD”-funktionen är aktiverad FUNKTIONEN ”AUTOHOLD", bromspedalen kan släppas upp och motorns vänteläge kan upprätthållas.

Tryck ned gaspedalen med bromspedalen uppsläppt för att stänga av motorns standby-läge.

Villkor för att inte ställa motorn på stand-by

Vissa villkor tillåter inte att systemet ställer motorn på stand-by, bland annat:

- förardörren är inte stängd

- förarens bälte är inte fastspänt

- backväxeln är ilagd,

- motorhuven är inte låst

- yttertemperaturen är för låg eller för hög;

- batteriet är inte ordentligt laddat

- skillnaden mellan temperaturen inne i bilen och den automatiska klimatanläggningens inställda temperatur är för stor

- parkeringsassistansen är igång;

- höjden är för hög;

- lutningen är för brant för bilar med automatväxellåda;

- funktionen ”Clear view” är aktiverad AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING;

- motorns temperatur är inte tillräckligt hög,

- Avgasreningssystemet håller på att regenereras;

-...

Beroende på utrustningsnivå visas varningslampan på instrumentpanelen. Det här indikerar att vänteläget för motorn inte går att använda.

Varningsljuset kan visas tillsammans med ett meddelande på instrumentpanelen:

- ”Prioriterar batteriladdning” för att prioritera laddning av batteriet.

- ”Prioriterar kupekomfort” för att prioritera luftkonditionering.

- ”Motorn stoppas ej” för att prioritera motoråtgärder.

Inaktivera funktionen Stop and Start vid alla slags ingrepp i motorutrymmet.

Särskilda anvisningar för automatisk start av motorn

Under vissa förhållanden kan motorn starta om utan någon åtgärd för att garantera din säkerhet och komfort.

Detta kan inträffa bland annat när:

- yttertemperaturen är för låg eller för hög

- funktionen ”Clear view” är aktiverad AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING;

- batteriet är inte ordentligt laddat

- när bilens hastighet är högre än 5 km/h (i nedförsbackar...).

- upprepade tryck på bromspedalen eller behov av bromssystemet

-...

Beroende på fordonet visas varningslampan på instrumentpanelen för att upplysa dig om automatisk omstart av motorn.

Beroende på bilen kan varningslampan åtföljas av ett meddelande visas på instrumentpanelen:

- ”Prioriterar batteriladdning” för att prioritera laddning av batteriet.

- ”Prioriterar kupekomfort” för att prioritera luftkonditionering.

- ”Motorn stoppas ej” för att prioritera motoråtgärder.

Motorn MÅSTE stängas av (inte sättas i standby-läge) innan du lämnar bilen STARTA, STÄNGA AV MOTORN: bil med nyckel START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

Avaktivering, aktivering av funktionen

Tryck på kontakten 1 för att stänga av funktionen. Meddelandet ”Stopp & Start AV” visas på instrumentpanelen och 1-varningslampan för tändningen tänds.

Om du trycker en gång till sätts systemet i gång igen. Meddelandet ”Stopp & Start PÅ” visas på instrumentpanelen och 1-reglaget försvinner.

Systemet aktiveras igen automatiskt när bilen startas med startknappen STARTA, STÄNGA AV MOTORN: bil med nyckel START, STOPP AV MOTOR: bil med kort.

Funktionsfel

Om meddelandet ”Kontrollera Stopp & Start” visas på instrumentpanelen samtidigt som 1-reglaget är på innebär detta att systemet är inaktiverat.

Kontakta din märkesrepresentant.

Särskild anmärkning: när motorn befinner sig i vänteläge, tryck på 1-reglaget för att starta om motorn automatiskt.

STOPP & START FUNKTIONEN