Tillbaka till listan

MULTI-SENSE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

MULTI-SENSE-systemet ger möjlighet att välja mellan tre körlägen som, beroende på utrustningsnivå, kan användas för att styra körning, belysning, komfort och motorljud:

- Eco- och Sport-lägena är förkonfigurerade och kan anpassas delvis (belysning osv.);

- My Sense-läget är fullständigt anpassningsbart.

Körlägena inverkar på:

- servostyrningen,

- respons från motor och växellåda.

De inverkar också på:

- belysningen i kupén och på instrumentpanelen,

- informationen på instrumentpanelen,

- beroende på utrustningsnivå, motorljudet.

Eco-läge

Eco-läget fokuserar på energibesparing. Styrningen är mjuk och hanteringen av motorn och växellådan minskar bränsleförbrukningen. Klimatanläggningen hanteras så att den enbart används när den behövs. RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING.

Läget Sport

I det här läget ökar responsen i motorn och växellådan. Styrningen är fastare.

Läget My Sense

Med hjälp av standardinställningar kan det här läget användas för att manuellt konfigurera körning, belysning, komfort och motorljud (beroende på utrustningsnivå).

Motorinställningarna är specifika för varje körläge och kan inte anpassas.

När motorn har stängts av startar bilen alltid i My Sense-läge.

I alla lägen kan du ändra färgen på stämningsbelysningen samt formatet på informationen som visas på instrumentpanelen och multimediaskärmen.

Du kan återställa standardinställningarna.

Komma åt menyn

Du kommer åt MULTI-SENSE, beroende på bil:

- på multimediaskärmen 1.

- med hjälp av reglaget 2.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

ANPASSA DEN DIGITALA INSTRUMENTPANELEN

DE OLIKA MULTI-SENSE LÄGENA