DISPLAYER OCH INDIKATORER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Varningslampa för min. oljenivå

När motorn startas syns information på displayen i instrumentpanelen om oljenivån är på minimiläget. OLJENIVÅ MOTOR: Allmänt

Första gången varningen visas kan du ta bort den genom att trycka på 1 ”OK”.

De följande varningarna försvinner automatiskt efter cirka trettio sekunder.

Instrumentpanel i miles:

(kan ändras till km/h)

Bilar som inte är har multimediaskärm

- Slå av tändningen och tryck på reglaget 2 tills du kan välja fliken Fordon 5.

- Tryck på 3 eller 4 flera gånger för att komma åt ”Inställningar” och tryck sedan på 1 ”OK”.

- Gör om samma moment för att komma åt ”INSTRUMENT” och sedan ”Enheter”.

Bilar med multimediaskärm.

Se multimediasystemets bruksanvisning för att välja ljudsystem.

Obs! i båda fallen återgår färddatorn automatiskt till den ursprungliga enheten efter ett batteriavbrott.

Om du vill återgå till föregående läge, gör om samma moment.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Instrumentpanel A

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på bil.

För bilar med multimediaskärm, se multimediasystemets bruksanvisning.

För bilar utan multimediaskärm. MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE

Hastighetsmätare 6

Varvräknare 7

(skalstreck × 1 000)

Beroende på vald anpassning kanske den inte visas.

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Indikator för körstil 8 RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Vägmätare 9 FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Färddator 10 FÄRDDATOR: allmän information

Beräknad körsträcka med kvarvarande bränsle 11

Visat värde efter körda 400 meter. FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Multimediainformation 12

Beroende på utrustningsnivå kan du visa information på multimediaskärmen (kompass, telefon, navigering osv.).

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Kylvätsketemperaturmätare och varningslampa 14

Vid normal körning bör visaren 14 befinna sig framför området 13. Den kan närma sig området vid mera ”intensiv” körning. Risk föreligger först när varningslampan ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Bränslenivåmätare 15

Om nivån är på minimiläget lyser kontrollampan M, som är inbyggd i mätaren, orange och en ljudsignal hörs. Tanka snarast.

Instrumentpanel B

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Beroende på bilmodell kan du anpassa instrumentpanelens innehåll och färger. För bilar med multimediaskärm, se multimediasystemets bruksanvisning.

För bilar som inte är utrustade med ett navigeringssystem MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE

Kylvätsketemperaturmätare och varningslampa 16

Vid normal användning bör mätaren 16 befinna sig framför området 17. Den kan närma sig området vid mera ”intensiv” körning. Risk föreligger först när varningslampan ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Hastighetsmätare 18

Beroende på vilken stil som valts varierar displayen.

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Varvräknare 19

(skalstreck × 1 000)

Den ser olika ut beroende på de valda inställningarna för instrumentpanelen. Beroende på vilken stil som valts varierar displayen.

Indikator för körstil 20 RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Multimediainformation 21

Beroende på utrustningsnivå kan du visa information på multimediaskärmen (kompass, telefon, navigering osv.).

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Beräknad körsträcka med kvarvarande bränsle 22

Visat värde efter körda 400 meter. FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Vägmätare 23 FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Färddator 24 FÄRDDATOR: allmän information

Bränslenivåmätare 25

Om nivån är på minimiläget lyser kontrollampan M, som är inbyggd i mätaren, orange och en ljudsignal hörs. Tanka snarast.

Instrumentpanel C

Tänds när tändningen slås på. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på utrustningsnivå. För bilar med multimediaskärm, se multimediasystemets bruksanvisning.

För bilar som inte är utrustade med ett navigeringssystem MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE

Varvräknare 26

(skalstreck × 1 000)

Kylvätsketemperaturmätare och varningslampa 28

Vid normal användning ska kontrollampan 28 vara före det röda området 27. Den kan närma sig området vid mera ”intensiv” körning. Risk föreligger först när varningslampan ® tänds, ett meddelande visas på instrumentpanelen och en ljudsignal hörs.

Färddator 29 FÄRDDATOR: allmän information

Beräknad körsträcka med kvarvarande bränsle 30

Visat värde efter körda 400 meter. FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Vägmätare 31 FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Indikator för körstil 32 RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

Hastighetsmätare 33

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h. Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Bränslenivåmätare 34

Om nivån är på minimiläget lyser kontrollampan M, som är inbyggd i mätaren, orange och en ljudsignal hörs. Tanka snarast.

HASTIGHETSVARNING

ANPASSA DEN DIGITALA INSTRUMENTPANELEN