Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för heljus

Kontrollampa för heljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Färdriktningsvisare
     Airbag

Färdriktningsvisare Airbag

Den tänds när motorn startar och slocknar efter några sekunder.

Om den inte tänds när tändningen slås på eller om den tänds när motorn startar, anger den ett fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för parkeringsbroms eller automatisk parkeringsbroms

Varningslampa för parkeringsbroms eller automatisk parkeringsbroms

”
     AUTOHOLD
     ” systemvarningslampa

” AUTOHOLD ” systemvarningslampa

Varningslampa för omedelbart stopp

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste snarast möjligt besöka en märkesrepresentant, var försiktig när du kör dit. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för service

Varningslampa för service

Om den visar rött under körning och åtföljs av indikatorlampan ® måste du för säkerhets skull stanna så fort trafikförhållandena tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta en märkesrespresentant.

Om den visar gult under körning och åtföljs av indikatorlampan ©, måste du åka till en godkänd återförsäljare så snart som möjligt. Under tiden - kör försiktigt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram

Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram

Lampan tänds på mittdisplayen när motorn startar och om förarens bilbälte inte är fastspänt när bilen uppnår en hastighet av cirka 20 km/h blinkar den och en ljudsignal hörs i cirka 120 sekunder BILBÄLTEN

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för elektrotekniskt system

Varningslampa för elektrotekniskt system

Den visas när temperaturen på den elektriska enheten är för hög. Stanna bilen utan att stänga av tändningen. Temperaturen ska sjunka och lampan ska försvinna. Om så inte är fallet kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

När varningslampan tänds kan detta leda till att bilens prestanda försämras.

Varningslampa för elektrotekniskt systemfel

Varningslampa för elektrotekniskt systemfel

Om lampan tänds indikerar detta att det finns ett elektrotekniskt fel som är kopplat till en elektrisk enhet (motorbatteriet eller elmotorn). Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för elmotorfel

Varningslampa för elmotorfel

När lampan tänds indikerar detta att det föreligger ett fel i det elektrotekniska systemet kopplat till elmotorn. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Drivbatterimätarens ljus

Drivbatterimätarens ljus

Lyser gult när drivbatteriets laddningsnivå når reservgränsen DISPLAYER OCH INDIKATORER

Felvarningslampa för fordonsbatteriet

Felvarningslampa för fordonsbatteriet

Om den tänds i kombination med ©-varningslampan indikerar detta att det föreligger ett fel på motorbatteriet. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet

Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet

Om den tänds i kombination med ®-varningslampan och en ljudsignal hörs indikerar detta att det föreligger en överladdning eller urladdning i elkretsen. ELBIL: laddning

Varningslampa för begränsad prestanda

Varningslampa för begränsad prestanda

Lampan tänds när motorbatteriet tillfälligt inte levererar sitt nominella effekt. Under den här perioden försämras bilens prestanda.

Välj en jämnare körstil tills varningslampan försvinner.

ECO
     funktionskontrollampa

ECO funktionskontrollampa

Den här lampan tänds när ECO -läget aktiveras RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING BILENS RÄCKVIDD: råd

Kontrollampa för koppling av laddningskabeln

Kontrollampa för koppling av laddningskabeln

Den tänds så fort laddningskabeln kopplas till bilen ELBIL: laddning

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om lampan inte släcks när tändningen slås på eller om den tänds under körning tyder det på ett fel i ABS-systemet. Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen: REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet inte är tillgängliga

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet inte är tillgängliga

Varningslampa om att det är för lite luft i däcket

Varningslampa om att det är för lite luft i däcket

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startar och slocknar efter några sekunder ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

Kontrollampa för variabel servostyrning

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

Varningslampa för att indikera ett fel eller om aktiv nödbromsning inte är tillgänglig

Varningslampa för att indikera ett fel eller om aktiv nödbromsning inte är tillgänglig

Varningslampa för problem med bromskretsen

Varningslampa för problem med bromskretsen

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljud- signal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för hög hastighet

Varningslampa för hög hastighet

(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig

(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Kontrollampor för laddningsprogram

Kontrollampor för laddningsprogram

Varningslampor för AC-programmering

Varningslampor för AC-programmering