DISPLAYER OCH INDIKATORER

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Instrumentpanel A

Den tänds när förardörren öppnas. När vissa varningslampor tänds visas även ett meddelande.

Du kan anpassa din instrumentpanel vad gäller innehåll och färger, beroende på bil.

För bilar med multimediaskärm, se utrustningens bruksanvisning.

För bilar som inte har multimediaskärm MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Hastighetsmätare 1

Bilens hastighet är begränsad till ungefär 135 km/h.

Ljudsignal för hastighetsvarning

Beroende på utrustningsnivå och land visas kontrollampan och en ljudsignal hörs. Denna ljudsignal hörs när bilen kör snabbare än 120 km/h.

Denna varningslampa lyser så länge bilen kör snabbare än 120 km/h.

Multimediainformation 2

Beroende på bilens utrustningsnivå kan du visa information på multimediaskärmen (kompass, telefon, navigering osv.).

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Meddelande för körklar bil 3

Meddelandet READY visas när motorn startar och försvinner när bilens hastighet överstiger 5 km/h.

Ekonometer 4 RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Indikator för körstil 5 RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Vägmätare 6 FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

Färddator 7 FÄRDDATOR: allmänt

Beräknad räckvidd 8.

Återstående laddningstid 10

Drivbatteriets laddningsnivå 11

Varningslampa för öppen dörr 12

Den anger när en dörr, bakluckan eller laddningsluckan är öppen eller inte riktigt stängd.

Laddningsnivå 13

Mätaren anger mängden energi som återstår.

Kontrollampa för koppling av laddningskabeln 14

Den tänds så fort som laddningskabeln kopplas till bilen.

Reservgräns

När drivbatteriets laddning når cirka 7 % eller, beroende på bil, ungefär 12 %, börjar mätaren 9 lysa gult och en ljudsignal hörs.

Optimera räckvidden BILENS RÄCKVIDD: råd.

Gräns för omedelbart stopp

När laddningsnivån är 4,5 % eller, beroende på bil, cirka 6 %, hörs en ljudsignal samtidigt som mätaren lyser rött.

När laddningsnivån är 3,5 % eller, beroende på bil, cirka 5 % visas räckvidden inte längre. Motorns prestanda minskar gradvis och bilen stannar till slut helt BOGSERING (STARTHJÄLP).

Instrumentpanel i miles:

(kan ändras till km/h)

Bilar som inte är har multimediaskärm

- Slå av tändningen och tryck på reglaget 17 tills du kan välja fordonsfliken 20.

- Tryck på 18 eller 19 flera gånger för att komma åt ”Inställningar” och tryck sedan på 16 ”OK”.

- Gör om samma moment för att komma åt "INSTRUMENT" och sedan "Enheter".

Bilar med multimediaskärm.

När bilen står stilla och motorn är igång, gå till multimediaskärmen och välj menyn ”Inställningar”, fliken ”System” och sedan ”Enheter”.

Obs! I båda fallen återgår färddatorn automatiskt till den ursprungliga enheten efter ett batteriavbrott.

Om du vill återgå till föregående läge, gör om samma moment.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.