FÄRDDATOR OCH VARNINGSSYSTEM: körparametrar

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vilken information som visas BEROR PÅ TILLVAL OCH LAND.

Exempel på val

Tolkning av vald display

Förbrukning

a) Körparametrar.

Momentan energiförbrukning.

+ 13,4

kWh

Genomsnittlig energiförbrukning.

Värdet visas när du har kört minst 400 meter sedan den senaste nollställningen.

12,8

kWh

Sträcka

Medelhastighet sedan senaste nollställning.

Visat värde efter körda 400 meter.

42,2

km/h

1284,7

Körd sträcka sedan senaste nollställning.

km

Vilken information som visas BEROR PÅ TILLVAL OCH LAND.

Exempel på val

Tolkning av vald display

b) Nyinitiering av däcktryck ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

+

Däcktryck

12:00

c) Klocka

Vilken information som visas BEROR PÅ TILLVAL OCH LAND.

Exempel på val

Tolkning av vald display

Service om

d) Serviceintervall.

Den körsträcka som återstår till nästa service (visning i kilometer). När det är dags för service inträffar flera olika saker:

- körsträckan är kortare än 1 500 km eller en månad: meddelandet ”Service om” visas och åtföljs av sträcka eller tid

- när det är dags för service visas ett meddelande om när den ska utföras (sträcka eller tid)

- körsträckan är lika med 0 km eller datumet för service har infallit: meddelandet ”Dags för service” visas och kontrollampan © tänds.

Bilen måste då lämnas in på service snarast möjligt.

1936 km

eller 3 månader

Nollställning av displayen efter genomförd åtgärd i serviceprogrammet.

Serviceintervallen ska endast nyinitieras efter en översyn, i enlighet med anvisningarna i bilens underhållsprogram.

Särskilda anvisningar: Du kan återställa serviceintervallen om du håller inne en av displayens nollställningsknappar i cirka tio sekunder tills ”Räckvidd till service” visas med fast sken på displayen.

Vilken information som visas BEROR PÅ TILLVAL OCH LAND.

Exempel på val

Tolkning av vald display

Inställningar

(OK)

e) Meny för personlig inställning av bilens reglage MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Bakluckan är öppen

f) Informationstavla.

Successiv visning av:

- informationsmeddelanden

- meddelanden om funktionsfel.

INSTÄLLNINGAR TILL INSTRUMENTPANELENS DISPLAY