MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Med hjälp av den här funktionen kan du, beroende på bilens utrustning, aktivera/inaktivera och ställa in vissa av bilens funktioner.

Bilar med multimediaskärm.

Åtkomst till menyn för inställning

När bilen står stilla och motorn är igång, öppna multimediaskärmen 1 och välj ”Inställningar”-menyn, sedan fliken ”Fordon” och sedan ”Fordons konfiguration”-menyn för att komma åt inställningarna.

Val av inställningar

Välj en flik och sedan funktionen som ska modifieras (visningen beror på bilens utrustningsnivå och land):

a) ”Kör”:

- Volym för körriktningsvisare.

b) ”Åtkomst”:

- Upplåsning av förardörren;

- Låsa dörrarna under körning;

- Öppning/stängning i handsfreeläget;

- Låsning på avstånd/Upplåsning vid närmande till bilen,

- Ljud för fjärrlåsning;

- Tyst läge;

- Automatisk låsning,

c) ”Torkare/belysn.”:

- Ledljus;

- Torkning vid backning;

- Automatisk framrutetorkning;

- Torka efter tvätt.

d) ”Välkommen”:

- Yttre välkomnande;

- Automatisk utfällning av backspeglar,

- Inre välkomnande;

- Automatiskt läge för innerbelysning.

Beroende på funktionen, välj:

- ”ON” eller ”OFF” för att aktivera eller inaktivera

eller

- en tidslängd för att justera hur länge belysningen är på (t.ex. för funktionen ”Ledljus”).

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Av säkerhetsskäl ska du göra inställningarna innan du börjar köra.

Bilar som inte är har multimediaskärm

Åtkomst till menyn för inställning av displayen 2

Stanna bilen och tryck på kontakten 3 tills du kan välja fliken ”Fordon”. Tryck på kontakten 4 eller 5 tills du kommer till menyn ”Inställningar” och bekräfta genom att trycka på 6 ”OK”.

Val av inställningar

Navigera med hjälp av reglaget 4 eller 5 för att välja den funktion som ska justeras och tryck på 6 ”OK” för att bekräfta (visningen kan variera beroende på bilens utrustning och land):

a) ”INSTRUMENT”:

- Språk;

- Enhet;

- Stil;

- Färg,

b) ”FORDON”:

- Bakrutetorkning vid backning;

- Automatisk vindrutetorkning;

- Droppavtorkningsfunktion fram/bak;

- Yttre välkomnande.

c) ”PARKING ASSIST”:

- Volym för ljudsignal.

d) ”KÖR ASSISTANS”:

- Larmvolym vid överskridande av körfil;

- Känslighet för filbytesvarning;

- Vibration vid filbytesvarning;

- Känslighet för filhållningsassistans;

- varningssystem för döda vinkeln;

- Aktiv bromsning;

- Hastighetsvarning.

e) ”BELYSNING”:

- Automatiskt läge för innerbelysning;

- Automatiskt ledljus;

- Ledljus: XX sekunder.

f) ”ACCESS”:

- Låsa dörrarna under körning;

- Öppning/stängning i handsfreeläget;

- Upplåsning av enbart förardörren,

- Automatisk återlåsning;

- Tyst låsning;

- Automatisk öppning/stängning;

- Automatisk utfällning av backspeglar.

g) ”ÅTERSTÄLLNING”.

= funktion igång

< funktion avstängd

Välj en rad och tryck sedan på 6 ”OK" för att justera funktionen.

Om du väljer antingen ”PARKING ASSIST” och sedan ”VOLYM”, eller ”INSTRUMENT” och sedan ”Språk” måste du göra ett ytterligare val (parkeringsassistansens ljudvolym eller språk på instrumentpanelen). Om så är fallet, välj och bekräfta genom att trycka på 6 ”OK”, det valda värdet visas med = framför raden.

Om du vill gå ur menyn trycker du på 4 eller 5 för att komma åt ”Tillbaka” och bekräftar genom att trycka på 6 ”OK”. Du kan behöva göra detta flera gånger.

Menyn för personlig inställning av bilens reglage kan inte användas under körning. Vid körning ändras instrumentpanelens display automatiskt till färddatorn.