Titta på videoklipp om bilen

UPPTÄCK DEN YTTRE DESIGNEN NYA RENAULT ZOE

UPPTÄCK DEN YTTRE DESIGNEN NYA RENAULT ZOE

UPPTÄCK DEN YTTRE DESIGNEN NYA RENAULT ZOE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
UPPTÄCK DEN INRE DESIGNEN NYA RENAULT ZOE

UPPTÄCK DEN INRE DESIGNEN NYA RENAULT ZOE

UPPTÄCK DEN INRE DESIGNEN NYA RENAULT ZOE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA RENAULTKORTET MED HANDSFRE

ANVÄNDA RENAULTKORTET MED HANDSFRE

ANVÄNDA RENAULTKORTET MED HANDSFRE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA REGLAGEN PÅ RATTEN

ANVÄNDA REGLAGEN PÅ RATTEN

ANVÄNDA REGLAGEN PÅ RATTEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INSTÄLLNINGAR TILL INSTRUMENTPANELENS DISPLAY

INSTÄLLNINGAR TILL INSTRUMENTPANELENS DISPLAY

INSTÄLLNINGAR TILL INSTRUMENTPANELENS DISPLAY

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA DEN ELEKTRISKA PARKERINGSBROMSEN

ANVÄNDA DEN ELEKTRISKA PARKERINGSBROMSEN

ANVÄNDA DEN ELEKTRISKA PARKERINGSBROMSEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA LJUDVARNINGEN

ANVÄNDA LJUDVARNINGEN

ANVÄNDA LJUDVARNINGEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA SÄTESVÄRME OCH RATTVÄRMARE

ANVÄNDA SÄTESVÄRME OCH RATTVÄRMARE

ANVÄNDA SÄTESVÄRME OCH RATTVÄRMARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
INDUKTIONSLADDNING FÖR DIN SMARTPHONE

INDUKTIONSLADDNING FÖR DIN SMARTPHONE

INDUKTIONSLADDNING FÖR DIN SMARTPHONE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA KLIMATANLÄGGNINGEN

ANVÄNDA KLIMATANLÄGGNINGEN

ANVÄNDA KLIMATANLÄGGNINGEN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SYSTEMET FÖR DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

SYSTEMET FÖR DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

SYSTEMET FÖR DÄCKTRYCKSÖVERVAKNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA VÄXELREGLAGET

ANVÄNDA VÄXELREGLAGET

ANVÄNDA VÄXELREGLAGET

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BAGAGERUMMET OCH LAYOUTEN BAK

BAGAGERUMMET OCH LAYOUTEN BAK

BAGAGERUMMET OCH LAYOUTEN BAK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA FUNKTIONEN VINGELVARNING

ANVÄNDA FUNKTIONEN VINGELVARNING

ANVÄNDA FUNKTIONEN VINGELVARNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA VINGELKORRIGERING

ANVÄNDA VINGELKORRIGERING

ANVÄNDA VINGELKORRIGERING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA AUTOMATISKT HELLJUS

ANVÄNDA AUTOMATISKT HELLJUS

ANVÄNDA AUTOMATISKT HELLJUS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA VARNING FÖR DÖDA VINKELN

ANVÄNDA VARNING FÖR DÖDA VINKELN

ANVÄNDA VARNING FÖR DÖDA VINKELN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
VARNINGSSYSTEM FÖR HASTIGHETSÖVERTRÄDELSE

VARNINGSSYSTEM FÖR HASTIGHETSÖVERTRÄDELSE

VARNINGSSYSTEM FÖR HASTIGHETSÖVERTRÄDELSE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA EASY PARK ASSIST

ANVÄNDA EASY PARK ASSIST

ANVÄNDA EASY PARK ASSIST

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA PARKERINGSASSISTANS FRAM BAK SIDAN

ANVÄNDA PARKERINGSASSISTANS FRAM BAK SIDAN

ANVÄNDA PARKERINGSASSISTANS FRAM BAK SIDAN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA BACKKAMERAN

ANVÄNDA BACKKAMERAN

ANVÄNDA BACKKAMERAN

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
ANVÄNDA FARTHÅLLARE FARTBEGRÄNSARE

ANVÄNDA FARTHÅLLARE FARTBEGRÄNSARE

ANVÄNDA FARTHÅLLARE FARTBEGRÄNSARE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BYTA TORKARBLAD

BYTA TORKARBLAD

BYTA TORKARBLAD

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
DÄCKREPARTIONSSATS

DÄCKREPARTIONSSATS

DÄCKREPARTIONSSATS

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
KONTROLLERA VÄTSKENIVÅER OCH SÄKRINGAR

KONTROLLERA VÄTSKENIVÅER OCH SÄKRINGAR

KONTROLLERA VÄTSKENIVÅER OCH SÄKRINGAR

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BELYSNING FRAM OCH BAK

BELYSNING FRAM OCH BAK

BELYSNING FRAM OCH BAK

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
FUNKTIONEN ENERGIÅTERVINNING VID BROMSNING

FUNKTIONEN ENERGIÅTERVINNING VID BROMSNING

FUNKTIONEN ENERGIÅTERVINNING VID BROMSNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
BATTERILADDNING OCH DESS OLIKA LÄGEN

BATTERILADDNING OCH DESS OLIKA LÄGEN

BATTERILADDNING OCH DESS OLIKA LÄGEN

Det kan förekomma skillnader mellan versioner beroende på marknadsföringsland. Vissa utrustningar kanske inte finns tillgängliga (som standard, som tillval och som tillbehör).
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SPECIFIKATIONER FÖR ELMOTORERNA

SPECIFIKATIONER FÖR ELMOTORERNA

SPECIFIKATIONER FÖR ELMOTORERNA

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
SPECIFIKATIONER DRIVBATTERI

SPECIFIKATIONER DRIVBATTERI

SPECIFIKATIONER DRIVBATTERI

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – ENERGIFLÖDE

EASY LINK – ENERGIFLÖDE

EASY LINK – ENERGIFLÖDE

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK – ENERGIINFORMATION

EASY LINK – ENERGIINFORMATION

EASY LINK – ENERGIINFORMATION

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV LADDNING

EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV LADDNING

EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV LADDNING

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV KOMFORT

EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV KOMFORT

EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV KOMFORT

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för heljus
Kontrollampa för automatiska helljus
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Färdriktningsvisare
     Airbag
Varningslampa för parkeringsbroms eller automatisk parkeringsbroms
Systemvarningslampa
     ”
Varningslampa för omedelbart stopp
Varningslampa för service
Varningslampa för service
Varningslampa för problem med bromskretsen
Kontrollampa för variabel servostyrning
Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram
Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för temperaturen för det elektrotekniska systemet
Varningslampa för elektrotekniskt system
Drivbatterimätarens ljus
Kontrollampor för laddningsprogram
Varningslampor för AC-programmering
Kontrollampa för varning om begränsad motorprestanda
Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Övervakningssystem för däcktryck
Varningslampa för hög hastighet
Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare
Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare
Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil
Varningslampa för att indikera ett fel eller om aktiv nödbromsning inte är tillgänglig
ECO
Varningslampa för öppen dörr

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för heljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Färdriktningsvisare Airbag

Den tänds när motorn startar och slocknar efter några sekunder.

Om den inte tänds när tändningen slås på eller om den tänds när motorn startar, anger den ett fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för parkeringsbroms eller automatisk parkeringsbroms

Systemvarningslampa ”

AUTOHOLDAUTOHOLD-FUNKTIONEN

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste snarast möjligt besöka en märkesrepresentant, var försiktig när du kör dit. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för service

Om den visar rött under körning och åtföljs av indikatorlampan ® måste du för säkerhets skull stanna så fort trafikförhållandena tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta en märkesrespresentant.

Om den visar gult under körning och åtföljs av indikatorlampan ©, måste du åka till en godkänd återförsäljare så snart som möjligt. Under tiden - kör försiktigt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljud- signal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram

Den tänds på displayen när motorn startar och om förarens säkerhetsbälte inte spänns fast. När bilen uppnår en hastighet av cirka 20 km/h blinkar den och en ljudsignal hörs i cirka 2 minuter.

Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om lampan inte släcks när tändningen slås på eller om den tänds under körning tyder det på ett fel i ABS-systemet. Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för temperaturen för det elektrotekniska systemet

När kontrollampan tänds, tyder det på att fordonsbatteriets temperatur är för låg eller att motorns eller fordonsbatteriets temperatur är för hög. Kör mjukt och smidigt.

En tändning av kontrollampan kan medföra en minskad prestanda för bilen.

Om den tänds vid start tyder detta på ett fel på det sekundära 12 volts-batteriet.

Varningslampa för elektrotekniskt system

Om den tänds under körning tyder det på ett elektrotekniskt fel som är kopplat till elsystemet ”400 volt”. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Drivbatterimätarens ljus

Lyser gult när drivbatteriets laddningsnivå når reservgränsen DISPLAYER OCH INDIKATORER.

Kontrollampor för laddningsprogram

Varningslampor för AC-programmering

Kontrollampa för varning om begränsad motorprestanda

Den här lampan tänds när motorbatteriets laddningsnivå är låg. Den varnar dig vid begränsad motorprestanda.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen: REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING.

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

inte är tillgängliga

Övervakningssystem för däcktryck

Varningslampa för hög hastighet

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

Varningslampa för att indikera ett fel eller om aktiv nödbromsning inte är tillgänglig

ECO

-lägets belysning

Varningslampa för öppen dörr