Tillbaka till listan

LUFTKONDITIONERING: programmering

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

När motorn är igång och bilen står stilla, öppna multimediaskärmen 1 och välj ”Inställningar”-menyn och sedan ”Fordon”-fliken. Välj därefter ”Progr. elfordon”-menyn 2 och ”Klimatanläggning”-fliken 4.

Programmera avfärdstid

Tryck på ”Redigera 3” för att öppna komfortinställningarna.

Du kan lagra flera komfortprogram.

På bilar utrustade med ett automatiskt luftkonditioneringssystem kan du justera temperaturen 5 från den här menyn och aktivera/inaktivera sparade program.

Välj tid och datum 6 för schemat du vill ändra för att komma åt inställningarna.

Programmerade tider visas i området A.

Obs: Du kan programmera luftkonditioneringen med en smartphone-app. För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Förarens ansvar vid parkering eller när bilen står stilla

Lämna aldrig bilen med nyckeln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Observera att temperaturen inuti kupén stiger mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.

Anm.:

- Du kan inaktivera komfortprogrammet genom att trycka på ”OFF”;

- Den minsta tidsperioden mellan varje program är två timmar;

- Beroende på bilmodell visas den valda temperaturen på menyn 2.

Aktivering av ”Programmering”

Funktionen startar före den tid kunden har schemalagt, så att bilen uppnår en behaglig temperatur när denne anländer, om:

- bilen är ansluten till strömtillförseln

- motorhuven är stängd

- drivbatteriets laddningsnivå är över 20 %;

- dörrarna är stängda och låsta

- motorn är avstängd.

Varningslampan visas på instrumentpanelen.

Obs! Om bilen inte är ansluten reduceras ditt program med 10 minuter för att bibehålla bilens räckvidd.

Omedelbar aktivering av luftkonditioneringen

Det går att starta luftkonditioneringen direkt, om:

- motorhuven är stängd;

- drivbatteriets laddningsnivå är över 20 %;

- dörrarna är stängda och låsta;

- motorn är avstängd.

När bilen står stilla och motorn är igång, öppna multimediaskärmen 1 och välj menyn ”Inställningar”, fliken ”Fordon” och sedan menyn ”Progr. elfordon” och fliken ”Klimatanläggning”4. För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Avstängning av programmerad luftkonditionering

Luftkonditioneringen stannar automatiskt upp ungefär 10 minuter efter den programmerade tiden.

Funktionen kan dock inaktiveras om:

- motorn är igång;

- laddningskontakten är urkopplad;

- motorbatteriets laddningsnivå understiger 20 %;

- motorhuven är öppen.

Obs! Alla ändringar som utförs inom 2 timmar före en programmerad start måste avbrytas och programmeras om för att registreras.

Förarens ansvar vid parkering eller när bilen står stilla

Lämna aldrig bilen med nyckeln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Observera att temperaturen inuti kupén stiger mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.