FÄRDDATOR: allmänt

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Färddator A

Beroende på bil kan följande funktioner finnas här:

- körd sträcka

- körparametrar

- informationsmeddelanden

- meddelanden om funktionsfel (tillsammans med varningslampan ©);

- varningsmeddelanden (tillsammans med varningslampan ®);

- meny för personliga funktionsinställningar MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Alla dessa funktioner beskrivs på följande sidor.

Tryck på reglaget 1 för att bläddra mellan olika menyer och välj funktioner genom att trycka flera gånger på reglaget 2 eller 3 och använd reglaget 4 vid behov för bekräfta ”OK”.

På fordonsfliken:

a) körparametrar:

- genomsnittlig energiförbrukning sedan senaste nollställning och aktuell energiförbrukning

- körsträcka sedan senaste nollställning och medelhastighet.

b) Återställning av däcktrycket,

c) tid (beroende på utrustningsnivå)

d) serviceintervall;

e) endast när bilen står stilla, meny med inställningar för fordonsanpassning MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Från fliken för meddelanden:

f) informationstavla, informationsmeddelanden och meddelanden om driftstörningar.

Automatisk nollställning av körparametrarna (senaste nollställning)

Med en körparameter vald, tryck länge på reglaget 4 ”OK” tills displayen nollställs.

Automatisk nollställning av körparametrarna

Nollställning sker automatiskt när någon av parametrarnas kapacitet överskrids.

Tolkning av energiförbrukningens värden

Viss utrustning på bilen förbrukar energi: energin som förbrukas av bilen kan därmed skilja sig från energiförbrukningen som visas av elmätaren.

Tolkning av visade värden sedan senaste nollställning

Värdena för genomsnittlig energiförbrukning och hastighet blir mer stabila och tillförlitliga allt eftersom körsträckan ökar sedan senaste nollställning.

Ominitiering av beräknad räckvidd

Efter en komplett laddning av fordonsbatteriet kan du välja mellan två typer av ominitiering: frivillig eller automatisk.

Frivillig ominitiering

Välj en av inställningarna och håll in omkopplaren 4 ”OK” för att nollställa räckvidden.

Automatisk ominitiering

Räckvidden initieras om automatiskt efter en komplett laddning av fordonsbatteriet till ett värde som beräknas på energiförbrukningen under de senaste 200 km.

En del information i färddatorn visas på displayen för navigeringssystemet.

Nollställning av vägmätaren genomförs samtidigt i färddatorn och i navigeringssystemet.

VARNINGSSYSTEM FÖR HASTIGHETSÖVERTRÄDELSE