Tillbaka till listan

RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bränsleförbrukningen vid faktisk användning beror på bilens förutsättningar för användning, utrustningen och förarens körsätt. Läs råden nedan för att optimera förbrukningen.

Beroende på vilken bil du har så har du tillgång till olika typer av funktioner som kan hjälpa dig att minska energiförbrukningen:

- ekonometer,

- indikator för körstil,

- en redovisning av körsträckan och besparingsråd på multifunktionsskärmen,

- ECO-läget aktiveras med ECO-knappen.

Om bilen har ett navigeringssystem kompletterar det den här informationen.

Förekomst och visning av den här informationen beror på vilken typ av omgivning som har valts. DISPLAYER OCH INDIKATORER.

Ekonometer

(på instrumentpanelen)

Med ekonometern får du i realtid information om den aktuella energiförbrukningen.

Användningsområde A (blå) ”energiåtervinning”

När du släpper gaspedalen under körning, eller bromsar under körning, så skapar motorn elektricitet under hastighetsminskningen som används för att bromsa bilen och för att ladda batteriet.

Zon för optimal användning 0

Anger noll förbrukning.

Användningsområde B (grön) ”rekommenderad förbrukning”

Fordonsbatteriet levererar el som behövs för att motorn ska kunna sätta bilen i rörelse.

”Förbrukning rekommenderas ej”, vit användningszon C

Anger en hög energiförbrukning.

Indikator för körstil

Informerar i realtid om ditt körsätt. Du underrättas med indikator 1.

Ju fler blad som visas på 1, desto mer flexibel och ekonomisk är din körning.

Om du tar för vana att följa indikatorn sänker du bilens bränsleförbrukning.

För att aktivera eller inaktivera körstilsindikatorn, tryck på kontakten 2 tills fliken Data visas.

Tryck på kontakten 3 eller 4 för att komma åt indikatormenyn och bekräfta sedan genom att trycka på 5OK”.

Redovisning av körsträcka

I bilar med den här funktionen visas en ”Redovisning av körsträcka” på multimediaskärmen 6 när motorn har stängts av. Den här posten visar information relaterad till din senaste resa:

- genomsnittlig energiförbrukning;

- antal kilometer som körts,

- en övergripande siffra med hänsyn till acceleration, föregripande och din förmåga att hantera hastigheten,

- råd om hur du kan förbättra din klassificering.

Mer information hittar du i instruktionsboken för utrustningen.

Navigeringssystem

Användning av tillgänglig information i ditt navigeringssystem (trafikinfo, närmaste laddningsstation etc.) underlättar din resa.

ECO-läge

ECO-läget är en funktion som optimerar körsträckan. Detta påverkar vissa köråtgärder (acceleration, farthållare, fartminskning osv.).

Aktivering av funktionen

Tryck på strömställaren 7.

Varningslampan 8 ECO visas på instrumentpanelen.

Under körning går det att tillfälligt lämna ECO-läget för att återupprätta motorns prestanda.

För att göra detta, tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten. Kontrollampan för 8 ECO blinkar på instrumentpanelen under hela åtgärden.

ECO-läget återaktiveras så fort gaspedalen släpps.

Avstängning av funktionen

Tryck på strömställaren 7.

Då slocknar kontrollampan 8 ECO på instrumentpanelen.

När ECO-läget är aktiverat är bilens hastighet begränsad till ungefär 100 km/h.

Farthållarreglagen övergår till vänteläge varje gång ECO-läget aktiveras eller inaktiveras. FARTHÅLLARE.