Tillbaka till listan

VINDRUTE- OCH BAKRUTERENGÖRING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bil utrustad med vindrutetorkare med regnsensor

Regngivaren sitter på vindrutan, framför innerbackspegeln.

A en torkning

En hastig tryckning gör att vindrutetorkarna går fram och tillbaka en gång.

B stoppläge

C automatisk torkningsfunktion

När du har valt detta läge känner systemet av om det finns vatten på vindrutan och sätter igång vindrutetorkarna i lämplig hastighet. Man kan ändra igångsättningsnivån och tiden mellan torkningarna om man vrider på ringen 2:

- F: minimal känslighet;

- G: maximal känslighet;

Ju högre avkänningen är, desto snabbare reagerar vindrutetorkarna och desto mer ökar torkarhastigheten.

Då automatisk torkning aktiveras eller då avkänningen höjs, går vindrutetorkarna fram och tillbaka en gång.

Särskilda anvisningar:

- regngivaren är endast en extra hjälp. Vid nedsatt sikt måste föraren aktivera vindrutetorkarna manuellt. Vid dimma eller snöfall startar inte torkningen automatiskt utan måste kontrolleras av föraren.

- vid minusgrader går den automatiska torkningen inte igång då bilen startas. Den aktiveras automatiskt när bilen har kommit upp i en viss hastighet (ca 8 km/h).

- aktivera inte automatisk torkning vid torrt väder

- ta bort all is från vindrutan innan du sätter igång torkarna;

- vid tvätt av bilen i automattvätt, placera ringen 1 i läget B för att inaktivera automatisk torkning.

Driftstörning

Vid fel på funktionen automatisk torkning kan läget intervalltorkning användas. Kontakta din märkesrepresentant.

Störningar på regngivaren kan uppträda då:

- skadade vinrutetorkare; en hinna av vatten eller efter torkarbladet inom givarens avkänningsområde kan öka torkarhastigheten eller reaktionstiden för automatisk torkning;

- en vindruta med sprickor vid sensorn eller en vindruta täckt av smuts, insekter, is, tvättvax eller vattenavstötande kemikalier; vindrutetorkaren blir mindre känslig eller reagerar inte alls.

D långsam torkarhastighet

E snabb torkarhastighet

ANM.:

Om du stannar bilen under körning, sänks torkarhastigheten. Från snabb torkarhastighet går den över till långsam torkarhastighet. Så fort bilen rullar igen återställs den ursprungligen inställda torkarhastigheten.

Varje gång reglaget 1 ställs in upphävs den automatiskt valda torkarhastigheten.

Försiktighetsåtgärder

- Om det är is på rutan, kontrollera att bladen inte sitter fast innan du sätter igång torkningen. Om du startar torkningen när bladen sitter fast i rutan, finns risken att både torkarbladen och torkarmotorn förstörs.

- Aktivera inte vindrutetorkarna på en torr skärm. Detta kan leda till förtida slitage eller skador på torkarbladen.

Särskilt läge för torkarna fram (serviceläge)

I detta läge går det att lyfta torkarna och få bort bladen från vindrutan.

Detta kan vara användbart vid:

- vid rengöring av torkarbladen,

- vintertid, om torkarbladen behöver lösgöras från vindrutan,

- byt ut torkarbladen TORKARBLAD.

Med påslagen tändning och motorn avstängd, tryck ner torkarreglaget till läget E (snabb kontinuerlig torkning). Torkararmarna stannar i ett läge långt från motorhuven.

För att återställa bladen till läget ska du se till att de är ordentligt nedfällda mot vindrutan och för sedan reglaget till läge B (stoppat) med tändningen på.

Placera torkarna på vindrutan innan du slår på tändningen. I annat fall finns det risk för att motorhuven eller torkarna skadas när de slås på.

Innan du gör något med vindrutan (biltvätt, isborttagning, rengöring etc.), för reglaget 1 till läge B (stopp).

Risk annars för skador.

Rengör vindrutan om något (smuts, snö, is osv.) skymmer sikten (även mittenområdet bakom innerbackspegeln) innan du sätter i gång torkarna (annars finns det risk att torkarmotorn överhettas).

Stäng av torkningen om något ligger i vägen för torkarbladen. Ta bort det som ligger i vägen och starta torkningen med torkarreglaget.

Vindruterengöring

Slå på tändningen, dra i reglaget 1 och släpp det.

En längre dragning sätter igång, utöver vindrutespolarna, torkarbladen som kommer att gå fram och tillbaka två gånger och sedan en tredje gång några sekunder senare.

På bilar med multimediaskärm kan du välja att aktivera eller inaktivera torkarbladens tredje torkning. MENY FÖR PERSONLIG INSTÄLLNING AV BILENS REGLAGE.

Anm.: vid minusgrader finns det risk för att spolarvätskan fryser på vindrutan, vilket försämrar sikten. Värm vindrutan med imborttagningsreglaget innan du gör rent den.

Vid arbete under motorhuven, se till att torkarreglaget är i läge B (stopp).

Risk för allvarliga skador.

Torkarbladets effektivitet

Kontrollera torkarbladens skick. Livslängden beror på dig:

- de ska hållas rena: rengör torkarbladen och rutan regelbundet med tvålvatten,

- använd inte torkarna om rutan är torr.

- lossa dem från rutan om de inte har använts under en längre tid.

De ska alltid bytas när de börjar bli slitna, dvs. ungefär en gång om året. TORKARBLAD.

Användningsföreskrifter för torkarblad

- Vid kallt väder eller snö ska du rengöra rutan innan du sätter igång torkarbladen (annars finns det risk att torkarmotorn överhettas),

- se till att inga föremål är i vägen för torkarbladen.