Tillbaka till listan

BILENS RÄCKVIDD: råd

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vid användning (körning) kan räckvidden för elbilen variera beroende på ett flertal faktorer som du kan kontrollera, delvis för att detta kan generera betydande vinster i fråga om räckvidd. Dessa faktorer är:

- hastigheten och körstilen;

- vägprofilen;

- värmekomforten;

- däcken;

- användningen av elektriska tillbehör;

- bilens belastning.

Dessutom möjliggör aktiveringen av ECO-läget automatisk hantering av bilens alla strömförbrukare (motoreffekt osv.) för att minska förbrukningen maximalt RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING.

Hastigheten och körstilen

Att köra i hög hastighet minskar ditt fordons räckvidd avsevärt. Exempel (i jämn hastighet):

- genom att minska hastigheten från cirka 130 km/h till 110 km/h kan du spara upp till cirka 20 % av bränsleräckvidden;

- genom att minska hastigheten från cirka 90 km/h till 80 km/h kan du spara upp till cirka 10 % av bränsleräckvidden.

En ”sportig” körning minskar bilens räckvidd: Kör mjukt.

Råd:

- kör i en jämn hastighet

- håll ögonen på de verktyg du har till ditt förfogande för att hålla dig informerad om vägförhållanden (ekonometer, momentan förbrukning, redovisning av körsträcka osv.) RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING ;

- anpassa din körstil för att undvika för hög energiförbrukning.

- Privilegiera energiåtervinning: Förutse förhållandena i trafiken i tid genom att lätta på gaspedalen eller genom att bromsa gradvis.

Vägprofilen

Ge inte mer gas i uppförsbacke än på vågrät väg för att försöka bibehålla hastigheten: Behåll gaspedalen i samma läge.

Värmekomforten

Användning av värmeanläggningen eller luftkonditioneringen minskar bilens räckvidd.

För att förbättra bilens körsträcka rekommenderar vi att du väljer läget ”programmering” innan du använder bilen LUFTKONDITIONERING: programmering.

Däcken

Ett för lågt däcktryck medför ökad bränsleförbrukning. Respektera däcktrycken som föreskrivs för bilen.

Vid ett byte, montera helst däck av samma märke, storlek, typ och struktur som de ursprungliga. Vid användning av däck som inte rekommenderas minskar bilens körsträcka avsevärt. DÄCKTRYCK FÖR HJUL.

Bilens belastning

Undvik en onödig belastning i bilen.