Espace

Titta på videoklipp om bilen

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för automatiska helljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Färdriktningsvisare
     airbag
Varningslampa för öppen dörr
Varningslampa för omedelbart stopp
Varningslampa för problem med bromskretsen
Laddningskontroll
Varningslampa för oljetryck
Kontrollampa för variabel servostyrning
Varningslampa för service
Varningslampa för service
Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms
”AUTOHOLD” systemvarning
Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Övervakningssystem för däcktryck
Systemvarningslampa för partikelfilter
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet
Varningslampa för förvärmning (dieselversion)
Varningslampa för avgaskontroll
Kontrollampa för 
     ECO-läget
Frihjulslampa
Varningslampa för låg bränslenivå
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Varningslampa för bromspedalen
Varningslampor för fartbegränsare
Kontrollampor för fartbegränsare
Stop and Go
     Varningslampor för anpassningsbar farthållare
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Kontrollampa för parkeringsassistans
Varningslampa för hög hastighet
Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil
(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig
(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig
Varningslampa för detektering av ”släpp ratten”
Passagerarens airbag ON
Passagerarens airbag OFF
Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Färdriktningsvisare airbag

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för problem med bromskretsen

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal indikerar varningslampan något annat.

Kontakta en märkesrespresentant.

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder. Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Om den visar rött under körning och åtföljs av indikatorlampan ® måste du för säkerhets skull stanna så fort trafikförhållandena tillåter det.

Stanna motorn och starta den inte igen. Kontakta en märkesrespresentant.

Om den visar gult under körning och åtföljs av indikatorlampan ©, måste du åka till en godkänd återförsäljare så snart som möjligt. Under tiden - kör försiktigt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på eller vid uppstart av motorn och slocknar så snart motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen. Det innebär att du måste köra försiktigt till en märkesrepresentant så snart som möjligt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för åtdragen automatisk parkeringsbroms

”AUTOHOLD” systemvarning

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen: REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING.

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

inte är tillgängliga

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Övervakningssystem för däcktryck

Systemvarningslampa för partikelfilter

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet

Varningslampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade.

Den slocknar när förvärmningen är aktiv. Motorn kan starta.

Varningslampa för avgaskontroll

För bilar som har den här funktionen tänds den här lampan när motorn startas och, beroende på utrustningsnivå, när tändningen slås av och motorn befinner sig i vänteläge FUNKTION STOP AND START och sedan slocknar den.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt. MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD.

Kontrollampa för ECO-läget

Den tänds när ECO-läget är aktivt. RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING.

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds i orange när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan blir orange under körning och en ljudsignal hörs, tanka så snart som möjligt. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Denna tänds i blått när du slå på tändningen eller startar motorn.

Om den tänds röd stannar du och låter motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka och lampan tänds blå. Stäng annars av motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskan.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen. AUTOMATVÄXELLÅDA.

Varningslampor för fartbegränsare

Kontrollampor för fartbegränsare

Stop and Go Varningslampor för anpassningsbar farthållare

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Kontrollampa för parkeringsassistans

Varningslampa för hög hastighet

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig

(Beroende på bil) Visar fel på aktiv panikbromsning eller att funktionen inte är tillgänglig

Varningslampa för detektering av ”släpp ratten”

Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram

Den här lampan tänds på backspegeln  när motorn startar. Om föraren eller passageraren fram inte har spänt fast säkerhetsbältet (om någon sitter i passagerarsätet) innan bilen har uppnått en hastighet på cirka 20 km/h blinkar lampan och en ljudsignal hörs i cirka två minuter.

ANM.: Om något föremål ligger på passagerarsittdynan kan varningslampan ibland tändas.