openR link

Titta på multimediavideoklipp

skapa openR link konto

00:00 - intro
00:36 - skapa ett My Renault-konto
01:41 - skapa ett Google-konto
03:50 - skapa ett ORANGE konto
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5