Tillbaka till listan

TRAFIKSKYLTSAVKÄNNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Systemet läser av hastighetsskyltarna vid vägkanten och visar sedan hastighetsbegränsningen på instrumentpanelen.

Det använder huvudsakligen informationen från kameran 1 som är placerad på vindrutan bakom backspegeln.

Obs! Se till att vindrutan inte är övertäckt (av smuts, lera, snö, kondens etc.).

I bilar utrustade med den här funktionen kan systemet även använda information från navigeringssystemet.

Om fartbegränsaren är aktiverad går det att anpassa denna inställning efter hastighetsbegränsningen som systemet registrerat.

När den inställda hastighetsgränsen överskrids ändras displaypanelen för att varna föraren.

I bilar utrustade med ett navigeringssystem, och där du kör i ett annat land kan det hända att där används andra hastighetsenheter än din bil är inställd för. I sådana fall visar systemet vägskylten med den lokalt gällande hastighetsbegränsningen, men även omvandlingen till den enhet som din instrumentpanel är inställd för.

I länder där hastigheten på vissa typer av vägar sänks vid regn kan systemet i bilar utrustade med navigeringssystem ändra hastighetsbegränsningen efter att ha torkat vindrutan några sekunder.

Särskilda situationer

Ibland är hastighetssänkningar undantagsfall som inte registreras av systemet. Ett sådant exempel är dagar med föroreningsstopp.

Start/stopp av systemet

Bilar med multimediaskärm.

När bilen står stilla och motorn är igång, öppna multimediaskärmen 2 och välj ”Inställningar”-menyn, fliken ”Fordon”, ”Körassistent”-menyn, ”Trafikmärkesidentifiering” och välj sedan ”ON” eller ”OFF”.

När funktionen är aktiverad kan du, beroende på lokal lagstiftning, aktivera den alternativet ”Visa riskområde”. Systemet varnar dig om avståndet till detta område och sedan även under tiden du kör i området.

Bilar som inte är har multimediaskärm

- Stanna bilen och tryck på kontakten 3 tills du kan välja fliken ”Fordon”.

- Tryck på reglaget 4 eller 5 flera gånger för att komma till menyn ”Inställningar”. Tryck på strömställaren 6 OK,

- Tryck på reglaget 4 eller 5 flera gånger för att komma till menyn ”KÖR ASSISTANS”. Tryck på strömställaren 6 OK,

- Tryck på 4 eller 5 flera gånger för att öppna menyn ”Hastighets varning” och tryck på reglaget 6 OK.

- tryck en gång till på reglaget 6 OK för att aktivera eller inaktivera funktionen:

= funktionen är aktiverad

< funktionen inaktiverad

Åtgärd

Kontroll- och varningslampor

Funktionen visar följande varningslampor:

7 trafikskyltar med hastighetsgränser

8 andra trafikskyltar (start eller slut på omkörningsförbud, hastighetsgräns vid halt väglag, hastighet med husvagn, hastighetsbegränsning för långa fordon osv.)

Om den inställda hastighetsgränsen överskrids blinkar cirkeln runt panelen ( varningslampa 7) och en ljudsignal hörs för att varna föraren.

Ändring av den inställda fartgränsen

Om den inställda hastighetsgränsen skiljer sig från den hastighetsbegränsning som systemet registrerat, gör en lång tryckning på följande reglage:

- 9 (RES/+) för att öka hastighetsgränsen till den hastighet som systemet registrerat

- 10 (SET/-) för att minska hastighetsgränsen till den hastighet som systemet registrerat.

Driftstörning

Systemet kan inte registrera hastighetsbegränsningen om:

- vindrutan är smutsig,

- kameran bländas av solen,

- sikten är dålig (nattetid, vid dimma osv.)

- vägskyltarna är oläsliga (av t. ex. snö) eller dolda (av ett annat fordon eller av träd),

- informationen från navigeringssystemet inte är uppdaterad.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen. Funktionen är under inga omständigheter avsedd att befria föraren från ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Föraren ska hela tiden ha fullständig kontroll över bilen.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten efter trafikförhållandena, oberoende av vilka anvisningar systemet ger.

Systemet identifierar hastighetsskyltar och identifierar inte andra skyltar (t.ex. in- och utfart till/från stadsområden osv.).

Systemet kanske inte identifierar alla hastighetsskyltar eller tolkar dem felaktigt.

Föraren måste alltid respektera vägskyltarna och vägtrafikförordningens regler och ska inte ignorera de skyltar som inte registreras av systemet.

Vid dålig sikt (dimma, snö, frost etc.) kan inte systemet antyda vilken hastighet som är lämplig.

Föraren måste alltid anpassa hastigheten efter trafikförhållandena, oberoende av vilka anvisningar systemet ger.