BOGSERING (STARTHJÄLP)

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Val av felsökning

Vid energiavbrott

Vid en total urladdning av motorbatteriet är det tillåtet att bogsera med upplyft framvagn eller på en lastbil med öppet flak.

Alla andra typer av fel

Endast starthjälp på plattform tillåts.

Bogsering av bilen

Endast i undantagsfall, i händelse av strömavbrott (fullständig urladdning av motorbatteriet), får du bogsera din bil med upplyft framvagn.

Starthjälp på plattform

Starthjälpen på plattform är absolut nödvändig vid alla andra typer av fel än energiavbrott (en total urladdning av fordonsbatteriet).

Före all form av bärgning ska du låsa upp rattlåset: se till att kortet är i kupén, ställ växelspaken i läge N och tryck sedan på motorns startknapp i ca två sekunder.

Vid energiavbrott: bogsering

Vid en total urladdning av fordonsbatteriet:

- varningslampan 2 blinkar gult

- indikatorn 1 visar ett tomt batteri.

Det är möjligt med starthjälp på plattform eller att bogsera bilen med hjälp av bogseringspunkten enligt följande instruktioner.

Före bogsering ska du låsa upp rattlåset: se till att kortet är i kupén, ställ växelspaken i läge N, och tryck på motorns startknapp i ca två sekunder.

Rattstången låses upp, tillbehörsfunktionerna får ström: du kan nu använda de olika ljusen på bilen (bromsljus, varningsblinkrar etc.). Vid bogsering i mörker ska den bogserade bilen ha ljuset på som vanligt.

Det är viktigt att man respekterar bogseringsvillkoren i det land man färdas.

När bogseringen är avslutad, tryck två gånger på motorns startknapp (risk att 12 volts-batteriet laddas ur).

När motorn är avstängd fungerar inte servostyrningen.

Åtkomst till bogserpunkten

Använd endast den främre bogseringspunkten 3.

Bogserpunkten får endast användas för bogsering, aldrig för att lyfta bilen, varken direkt eller indirekt.

Lossa kåpan 5 genom att sticka in ett platt verktyg under den.

Dra åt bogseröglan 4 ordentligt: först för hand tills det tar stopp och avsluta därefter med att låsa den med stången.

Använd endast bogseröglan 4 och stången i verktygssatsen under bagagerumsmattan. VERKTYGSSATS.

Obs: Använd inte en skadad bogserögla.

Lämna kortet i bilen under bogsering.

Risk för att rattaxeln låses.

Se till att bogseröglan är korrekt fastskruvad.

Risk för att bogseringsobjektet lossnar.

Låt aldrig verktygen ligga löst i bilen, eftersom de kan utgöra en fara vid inbromsning.

När verktygen använts ska de läggas tillbaka i verktygssatsen; sätt sedan tillbaka satsen på sin plats.

Risk för allvarliga skador.