ÖPPNING OCH STÄNGNING AV DÖRRARNA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Öppning utifrån

Framdörrar

Med upplåsta dörrar dra i handtaget 1.

Bakdörrar

Med upplåsta dörrar:

- tryck på reglaget 2 för att röra 3 på handtaget;

- placera handen under dörrhandtaget 3 och dra mot dig.

Öppning inifrån

Dra i handtaget 4.

Ljudsignal för glömt ljus

En ljudsignal hörs när förardörren öppnas och varnar för att ljusen fortfarande är påslagna.

Av säkerhetsskäl bör dörrarna endast öppnas och stängas när bilen står stilla.

Ljudsignal för öppen dörr eller baklucka

Vid stopp, anger kontrollampan när någon dörr eller lucka (dörr, bakluckan, laddningsuttaget) är öppen eller inte riktigt stängd. Varningslampan 5 anger att dörren eller bakluckan är öppen eller inte riktigt stängd.

När bilen uppnår en hastighet av cirka 20 km/h åtföljs varningslamporna och 5 av ett meddelande som anger att dörren eller luckan är öppen eller inte riktigt stängd.

ANM.:

Efter stopp av motorn fortsätter belysningen och tillbehören (radion etc.) att fungera tills förardörren öppnas.

Barnsäkerhet

För att inte bakdörrarna ska kunna öppnas inifrån, kan du dra ner spaken 6 för varje dörr. Kontrollera sedan inifrån att dörrarna är ordentligt låsta.

Förarens ansvar vid parkering eller när bilen står stilla

Lämna aldrig bilen med nyckeln i när barn, personer med funktionshinder eller djur finns i bilen, inte ens en kort stund.

Det finns risk att de kan låsa dörrarna eller skada sig själva eller andra personer genom att sätta igång motorn eller den elektriska utrustningen, som t.ex. fönsterhissarna.

Dessutom stiger temperaturen inuti kupén mycket snabbt vid varmt och/eller soligt väder.

LIVSFARA ELLER RISK FÖR ALLVARLIGA SKADOR.