Tillbaka till listan

PARKERINGSASSISTANS

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktionsprincip

Ultraljudssensorerna, som indikeras av pilarna 1, är monterade i stötfångarna för att mäta avståndet mellan bilen och ett föremål.

Beroende på utrustningsnivå upptäcker systemet föremål som befinner sig framför, bakom och vid sidan av bilen.

Parkeringsassistanssystemet aktiveras endast när bilen kör i en hastighet under cirka 10 km/h.

Vid denna mätning avges ljudsignaler som ökar i styrka ju närmare föremålet bilen kommer, ända tills en enda lång ljudsignal hörs när föremålet befinner sig cirka 20-30 cm från bilen.

Placering av ultraljudssensorer 1

Kontrollera att ultraljudssensorerna, som indikeras av pilarna 1, inte är övertäckta (av smuts, lera, snö, en dåligt monterad/fäst nummerskylt osv.), skadade, modifierade (inklusive lack) eller skyms av något tillbehör som är monterat bak och/eller, beroende på bilmodell, fram eller på sidorna på bilen.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Den kan dock aldrig ersätta förarens vaksamhet eller ansvar vid backning.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.

Bil utrustad med navigeringssystem

Anm.: Displayen 2 visar bilens omgivning, vilket kompletterar ljudsignalerna.

Sidodetektorerna aktiveras efter några meters körning.

När alla områden är gråmarkerade bevakas bilens alla sidor av systemet:

- A: analys av bilens omgivning pågår;

- B: analys av bilens omgivning genomförd.

Funktion

De flesta föremål i närheten, framför, bakom eller vid sidan av bilen, har upptäcks.

Ju närmare föremålet bilen kommer, desto mer ökar ljudsignalernas frekvens. Signalerna övergår till en kontinuerlig signal när föremålet är 20 cm från en av bilens sidor eller ca 30 cm framför eller bakom bilen. Beroende på bilmodell visas de gröna, orangea (eller gula beroende på bilmodell) och röda områdena på C-displayen.

Anm.: Om du ändrar färdväg under körningen kan signalerna som underrättar om risken för krock med ett föremål aktiveras senare än vanligt.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Upptäckt av föremål vid sidan av bilen

(kan variera från bil till bil)

Genom däckens riktning får systemet en uppfattning om bilens färdväg och kan underrätta dig om risken att krocka med ett föremål 3 som befinner sig vid sidan av bilen.

Upptäckt av föremål vid sidan av bilen:

- om risk för krock föreligger ökar ljudsignalernas frekvens mer och mer ju närmre föremålet bilen kommer, för att sedan övergå i en enda signal. Markeringar i grönt, orange och rött visas på displayen D;

- om ingen risk för krock föreligger hörs ingen ljudsignal då föremålet närmar sig. Markeringarna i grönt, orange och rött är istället skuggade på displayen D.

Obs: Om du ändrar färdväg under körningen kan signalerna som underrättar om risken för krock med ett föremål aktiveras senare än vanligt.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Aktivering/inaktivering

Bil utrustad med navigeringssystem

När bilen står stilla och motorn är igång: använd multimediaskärmen 4, välj menyn ”Inställningar”, fliken ”Fordon”, menyn ”Parkerings assistans” och sedan ”ON” eller ”OFF” för att aktivera eller avaktivera områden som omfattas av ultraljudssensorerna.

Bilar utan navigeringssystem

När bilen står stilla och motorn är igång, tryck på kontakten 5 för att aktivera eller inaktivera funktionen.

Inställning på bilar som inte är utrustade med ett navigeringssystem

När bilen står stilla med motorn igång kan vissa inställningar ändras från multimediaskärmen 4, beroende på bil.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Välj ”Inställningar”, ”Parkeringsassistent”.

Volym för parkeringsassistans

Välj ”Inställningar”, ”Parkerings assistans” och sedan ”Ljud”. Ställ in volymen för parkeringsassistansen genom att trycka på ”+” eller ”-”.

Inställning på bilar som är utrustade med ett navigeringssystem (fortsättning)

Ljud i systemet

Här kan du välja systemljud. Välj ”Inställningar”, ”Parkeringsassistent” och sedan ”Ljud”.

Avstängning av ljud i systemet

Aktivera eller inaktivera ljud vid parkeringsassistans.

Obs: Om du inaktiverar ljudet blir du inte längre varnad med ljudsignaler när du närmar dig ett föremål.

Automatisk inaktivering av parkeringsassistansen

Systemet stängs av:

- när bilens hastighet är högre än ca 10 km/h;

- beroende på bil, när bilen står stilla i minst fem sekunder och ett hinder registreras (t.ex. trafikstockningar);

- när du är i läge N;

- när ett driftsfel upptäcks.

Driftstörning

När systemet känner av en driftstörning hörs en ljudsignal i cirka 3 sekunder varje gång backväxeln läggs i och meddelandet ”Kontrollera parkeringsassistans” visas på instrumentpanelen. Kontrollera att dina ultraljudssensorer är rena. Om meddelandet blir kvar, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

När hastigheten är lägre än 10 km/h kan vissa bullerljud (från t.ex. en motorcykel, en lastbil eller en tryckluftsborr) sätta igång ljudsignalerna från parkeringsassistansen.

Om du kör så att bilens underrede stöter emot något (t.ex. en trafikdelare, en förhöjd trottoar eller dylikt) kan bilen skadas (en hjulaxel kan t.ex. deformeras).

För att minska risken för olyckor bör du låta din märkesrepresentant kontrollera bilen.

Ingrepp/reparationer av systemet

- Vid en krock kan radarkamerans inställning ändras, vilket kan påverka dess funktion. Inaktivera funktionen och rådgör med din märkesrepresentant.

- Alla arbeten (reparationer, byten osv.) i området kring radarkameran får enbart utföras av en behörig reparatör.

Endast en märkesrepresentant kan åtgärda fel i systemet.

Vid störningar i systemet

Vissa omständigheter kan störa eller försämra systemets funktion, till exempel:

- dåliga väderförhållanden (snö, kraftigt regn, hagel, ishalka osv.),

- vid exponering för starka elektromagnetiska vågor (under högspänningsledningar osv.),

- vissa typer av bullerljud (motorcykel, lastbil, tryckluftsborr osv.).

Risk för falsklarm och missade varningar

Om systemet fungerar onormalt ska du inaktivera det och kontakta en märkesrepresentant.

Begränsning av systemets funktion

- Området runt radarn ska vara rent och får inte modifieras. Detta för att systemet ska fungera korrekt.

- Systemet kan inte känna av små objekt (motorcyklar, cyklar, fotgängare osv.) som rör sig i närheten av bilen.

- Systemet kan inte identifiera föremål som ligger för nära fordonet.

- Systemet kanske inte varnar för fordon eller föremål som håller helt andra hastigheter.

- Om du ändrar färdväg under körningen kan det hända att systemets rapportering av hinder sker med en fördröjning.

Avstängning av funktionen

Du måste avaktivera funktionen om sensorområdet har skadats (bakre stötfångaren).