Tillbaka till listan

ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

När systemet finns i bilen övervakar det däcktrycket.

Funktionsprincip

Alla hjul (utom reservhjulet) har en givare, som sitter i luftventilen och som med jämna mellanrum mäter däcktrycket.

Systemet visar aktuella tryck på instrumentpanelen 1 och varnar om det inte är tillräckligt mycket luft i däcken.

Ominitiering av däcktryckets referensvärde

Den ska utföras:

- när däckens referenstryck ska ändras för att anpassas till användningsvillkoren (tom, lastad bil, körning på motorväg, osv.),

- efter en hjulskiftning (det rekommenderas inte att byta plats på hjulen),

- efter ett hjulbyte.

Den ska alltid göras efter en däcktryckskontroll på kalla däck (alla 4 däcken).

Däcktrycken ska motsvara den aktuella användningen av bilen (tom, lastad bil, körning på motorväg osv.).

Procedur för nyinitiering

Tändningen är påslagen och bilen står stilla:

- Tryck på kontakten 5 tills du kan öppna fliken Fordon.

- Tryck på kontakten 2 eller 3 för att komma åt återställningssidan för däcktryck. Meddelandet ”Ställ in däcktrycket (lång tryckning)” visas på instrumentpanelen.

- tryck på reglaget 4 OK för att starta återställningen. Den blinkande däck-symbolen och meddelandet ”Inlärning däckstryck” indikerar att återställningen av däcktryck har bekräftats.

Nyinitieringen kan kräva flera minuters körning.

Obs! Standardvärdet för däcktryck får inte vara mindre än det som rekommenderas och anges på dörrkarmen.

Återställningen kan även göras via multimediaskärmen. Välj ”Fordon” och sedan ”Däcktryck”.

Tabellen nedan visar möjliga meddelanden om proceduren för däckåterställning.

Fotsteg

Visningar

(kan variera från bil till bil)

Meddelanden

Avläsningar

1

Inlärn däcktryck långt tryck

Starta återställningen av trycket i alla fyra däck genom att hålla 4 OK-reglaget intryckt (när bilen står stilla med tändningen påslagen).

2

Inlärning däckstryck

Citattecknen ”---” framför varje hjul blinkar för att indikera att systemet har registrerat trycksåterställningen i alla fyra hjul.

3

Däckavkänning pågår

Citattecknen ”---” framför varje hjul kommer att förbli tända. Det här systemet återställer däcktrycket i alla fyra däck. Nu kan du köra. Meddelandet kan fortsätta att visas under korta resor.

Obs! Övervakningen av däcktrycket fortsätter att fungera under återställningen.

4

Tryckvärdet för de fyra däcken visas - återställningsproceduren är klar.

Display

Displayen A och varningslampan 6 på instrumentpanelen informerar dig om eventuella felaktiga däcktryck (för lågt tryck, punkterat däck, systemet ur funktion osv.).

« Justera däckstryck »

Ett gult hjul visas tillsammans med en fast lysande 6 kontrollampa och meddelandet ”Justera däckstryck”.

Detta betyder att ett däck har för lite luft.

Kontrollera och justera vid behov däcktrycket på kalla däck (alla 4 däck).

Varningslampan 6 släcks efter några minuters körning.

« Punktering »

Ett rött hjul visas tillsammans med en fast lysande 6 kontrollampa och meddelandet ”Punktering”. Dessutom hörs en ljudsignal.

Detta meddelande visas tillsammans med varningslampan ®.

Detta betyder att det är punktering eller att det finns alldeles för lite luft i aktuellt däck. Byt däcket eller kontakta din märkesrepresentant om det har punktering. Kontrollera däcktrycket om däcket har för lite luft.

« Kontr. givare däckstryck »

Hjulet släcks och kontrollampan 6 blinkar i flera sekunder innan den lyser med fast sken och meddelandet ”Kontr. givare däckstryck” visas.

Detta meddelande visas tillsammans med varningslampan ©. Detta betyder att minst ett av hjulen som monterats inte har någon givare (t.ex. reservhjul). I övriga fall, kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

Ett plötsligt tryckfall på ett däck (explosion av ett däck) kanske inte detekteras av systemet.

”Lokalisering av däck misslyckades”

Meddelandet ”Avkänning av däck misslyckades” visas under körning om ett eller flera däck har givare som inte känns igen av nätverket.

Kontakta din märkesrepresentant.

Omjustering av däcktrycket

Däcktrycken ska kontrolleras när däcken är kalla. DÄCKTRYCK FÖR HJUL. Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken höjas från 0,2 till 0,3 bar (3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma.

Byte av hjul/däck

Detta system kräver specifik utrustning (hjul, däck, hjulkapslar, osv.). DÄCK.

Kontakta din märkesrepresentant om du vill byta däck och för att få information om vilka tillbehör som passar ihop med systemet och som finns hos i nätverket. Om ej anpassade reservdelar används kan systemet fungera på ett felaktigt sätt.

Reservhjul

Reservhjulet har ingen givare. Om det har monterats på bilen blinkar varningslampan 6 flera sekunder och tänds sedan med fast sken tillsammans med varningslampan © och meddelandet ”Kontr. givare däckstryck” visas på instrumentpanelen.

Däckreparationsspray och sats för däckpumpning

Eftersom ventilerna är specialkonstruerade får du endast använda utrustning som har godkänts av märkesnätet. SATS FÖR DÄCKPUMPNING.

Denna funktion fungerar som en extra hjälp vid körningen.

Funktionen kan emellertid inte ersätta föraren. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet. Kontrollera däcktrycket (gäller även reservhjulet) en gång i månaden.

Informationen på instrumentpanelen informerar om alla eventuella fel (t.ex. för lågt däcktryck eller punkterat däck). Varningslampan ® betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det.

Kontroll- och varningslampor

Meddelanden

Visningar

Avläsningar

Justera däckstryck

Hjulet och tillhörande tryckvärde visas i gult.

Det här indikerar att det är för lite luft i däcket. Kontrollera och justera trycket i de fyra däcken och återställ sedan systemet.

+ ®

Punktering

Hjulet och tillhörande tryckvärde visas i rött.

Det här indikerar att däcket är punkterat eller har alldeles för lite luft. Justera trycket i de fyra däcken när däcken är kalla och återställ systemet om däcket har för lite luft. Byt ut däcket (eller låt någon annan byta ut däcket) om det är punkterat.

+ ©

Kontr. givare däckstryck

Ett hjul visas inte längre.

Det här indikerar att minst ett av hjulen inte har någon givare (t.ex. reservhjulet) eller att det är fel på givaren. Kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Avkänning av däck misslyckades

Det här indikerar att systemet inte har kunnat fastställa trycket i alla däck. Det kan bero på att en givare som inte rekommenderats av en godkänd återförsäljare används. Övervakningen av däcktrycket fortsätter att fungera.