Tillbaka till listan

MOTORHUV

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Öppna med spaken 1, som sitter på instrumentbrädans vänstra sida.

Upplåsning av motorhuvens säkerhetsspärr

Lyft motorhuven några centimeter och skjut spaken 2 åt vänster.

Vid arbete under motorhuven, se till att vindrutetorkarreglaget är i stoppläget.

Risk för allvarliga skador

Gör inga ingrepp under motorhuven när bilen laddas eller när tändningen är på.

Låt snarast kontrollera motorhuvens lås hos en märkesrepresentant om kylargrillen eller motorhuven har utsatts för stötar, även mindre sådana.

Elbilens drivsystem använder en spänning på ungefär 400 V.

Systemet kan vara varmt under och efter att tändningen slagits av. Observera varningsmeddelandena på etiketterna i bilen.

Alla ingrepp eller ändringar av fordonets 400 V elsystem (komponenter, kablar, kontakter, motorbatteri) är strängt förbjudna.

Risk för allvarliga brännskador eller elchocker som kan leda till döden.

Dessutom kan kupéfläkten sättas igång när som helst. -kontrollampan i motorrummet påminner om detta.

Risk för allvarliga skador

Öppning av motorhuv

Öppna huven och håll i den hela vägen upp, den stöds av en hydraulcylinder.

Stängning av motorhuven

Kontrollera att ingenting har blivit kvarglömt i motorrummet.

Du stänger motorhuven genom att ta tag i mitten av framkanten och dra ner den till 30 centimeter från stängt läge, och sedan släppa den. Den spärrar då låsmekanismen av sin egen tyngd.

Undvik att trycka på motorhuven, det finns risk för att den stängs ofrivilligt.

Efter åtgärder i motorrummet, se till att du inte glömmer något (trasor, verktyg etc.).

Eftersom det kan skada motorn.

Se till att motorhuven är ordentligt låst.

Se till att ingenting hindrar låsningen (grus, tyg etc.).