Tillbaka till listan

ELBIL: programmera laddning

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Programmering för laddning

När bilen står stilla och motorn är igång, gå till ”Inställningar” på multimediaskärmen 1 och välj fliken ”Fordon”. Använd ”Progr. elfordon”-menyn när du vill konfigurera laddningen för din bil.

När programmeringen bekräftas tänds kontrollampan på instrumentpanelen.

Obs! Laddningen påbörjas när motorn stängs av och bilen är ansluten till en strömkälla och åtkomsten är auktoriserad.

”Omedelbar laddning” 2

Laddningen startar när bilen kopplas till en kraftkälla.

Området A informerar dig om att ”Omedelbar laddning” är aktiverad.

Anm.: Du kan inaktivera funktionen genom att trycka på OFF.

För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

”Postponed charge” 3

Du kan programmera starttiden för laddningen.

Tryck på ”Redigera” 4 för att öppna inställningarna där du kan ange en starttid för laddning.

Ange starttiden för laddning och tryck sedan på ”Stäng” för att bekräfta.

Området B visar den programmerade starttiden för laddning.

Om bilen är ansluten till en kraftkälla och motorn är avstängd startar laddningen den programmerade tiden.

”Program” 5

Du kan spara flera olika laddtider under en vecka.

Välj den inprogrammerade tiden 6 som du vill ändra för att komma åt inställningarna.

Du kan inaktivera en sparad tid genom att trycka på OFF.

Ställ in start- och sluttider för laddning samt vilka dagar tiderna gäller för. Tryck på ”Stäng” för att bekräfta.

Anm.: När samma start- och sluttid anges sätts laddningstiden till 24 timmar. Du kan inte bekräfta en laddningstid innan du har valt veckodag.

Programmerade tider visas i området C.

Om bilen är ansluten till en kraftkälla och motorn är avstängd startar laddningen den programmerade tiden.

Av säkerhetsskäl bör du göra dessa inställningar när bilen står stilla.

BATTERILADDNING OCH DESS OLIKA LÄGEN

Det kan förekomma skillnader mellan versioner beroende på marknadsföringsland. Vissa utrustningar kanske inte finns tillgängliga (som standard, som tillval och som tillbehör).

EASY LINK SCHEMALÄGGNING AV LADDNING