Tillbaka till listan

BACKKAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funktion

Vid backning visar kameran 1 som är placerad på bakluckan en bild över området bakom bilen på multimediaskärmen 2 tillsammans med två linjer för vägledning: 3 och 4 (fast och rörlig).

Systemet använder flera olika typer av linjer (rörlig för körriktningen och fast för avståndet). När det röda området uppnåtts, ta hjälp av skärmens bild för att stanna på exakt plats.

Fast mall 3

Den fasta mallen består av färgmarkeringar AB och C som anger avståndet bakom bilen:

- A (röd) cirka 30 centimeter från bilen

- B (gul) cirka 70 centimeter från bilen

- C(grön) cirka 150 centimeter från bilen.

Den här mallen förblir fast och anger bilens bana om hjulen är i linje med bilen.

Rörlig mall 4

Detta visas i blått på multimediaskärmen 2. Den visar bilens bana utifrån rattens läge.

ANM.:

Se till att kameran inte är täckt (av smuts, lera, snö, kondens osv.).

Aktivera, inaktivera backkameran

När bilen står stilla och motorn är igång kan du använda multimediaskärmen 2 för att visa eller dölja stödlinjer och ändra kamerainställningar (ljusstyrka, kontrast osv.). För mer information, se multimediasystemets bruksanvisning.

Varje gång bilen startas fortsätter funktionen i det läge som sparades senaste gången motorn stängdes av.

Funktionen är ett extra hjälpmedel. Den kan alltså aldrig befria föraren från hans ansvar och skyldighet att visa uppmärksamhet.

Föraren bör alltid vara beredd på plötsliga händelser som kan inträffa under körningen. Kontrollera alltid att inga små, smala föremål (barn, djur, barnvagn, cykel, sten, stolpe osv.) finns i döda vinkeln vid manövern.

Driftstörning

När backväxeln är ilagd visas, om systemet upptäcker ett driftsfel, en svart skärm tillfälligt på multimediaskärmen 2.

Detta kan bero på ett fel på kameran eller skärmen (klarhet, frusen bild, fördröjda kommunikationer osv).

Om den tillfälliga visningen av den svarta skärmen kvarstår, kontakta en auktoriserad återförsäljare.

Skärmen visar en omvänd bild, som i en backspegel.

Mallarna är en återgivning som visas på ett plant underlag. Den här informationen ska inte tas med i beräkningen när de läggs över ett vertikalt föremål eller ett föremål på marken.

Föremålen som visas på skärmen kan vara förvrängda.

Vid alltför starkt ljus (snö, bil i direkt solsken osv.) kan kamerabilden försämras.

När bagagerummet är öppet eller inte riktigt stängt, visas meddelandet ”Bakluckan är öppen” och kamerans visning försvinner.

Skillnad mellan uppskattat och faktiskt avstånd

Backning mot en brant uppförsbacke

De fasta vägledningslinjerna 3 får avstånden att se närmare ut än de faktiskt är.

Föremålen som visas på skärmen är längre bort i backen än de verkar.

Om skärmen exempelvis visar ett föremål vid D är det egentligen vid E.

Backning mot en brant nedförsbacke

De fasta vägledningslinjerna 3 får avstånden att se längre bort ut än de faktiskt är.

I en backe är de avbildade föremålen alltså närmare än de verkar.

Om skärmen exempelvis visar ett föremål vid G är det egentligen vid F.

Backning mot ett utstickande föremål

På skärmen verkar positionen H vara längre bort än positionen J. Positionen H är dock på samma avstånd som positionen K.

Bilens bana, som anges av de fasta och rörliga vägledningslinjerna, tar inte hänsyn till föremålets höjd. Det finns risk för att bilen kolliderar med föremålet när du backar mot positionen K.