Tillbaka till listan

FACK, FÖRVARING I KUPÉ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vänster fack 1

Lyft locket 2 så öppnas askkoppen.

Eluttag 3

Det sitter i facket 1 och är avsett för anslutning av tillbehör som är godkända av våra serviceverkstäder och vars strömstyrka inte överskrider 65 W (12 V spänning).

Höger fack 4

Lyft locket 5 så öppnas askkoppen.

För att låsa/låsa upp facket 4, sätt i startoch tändningsnyckeln i låset 6 och vrid den.

Anslut endast tillbehör med en max. effekt på 65 watt.

Risk för brand.

Fackens lock ska vara stängda under körning.

Risk för skador vid häftig inbromsning eller olycka.

Bakre förvaringsutrymme 10

Lås upp sitsen B och ryggstödet A genom att sätta i start- och tändningsnyckeln i låset 7 och vrid om nyckeln.

Lossa ryggstödet A och skjut det nedåt och dra det mot dig.

Sära sitsen B vid 8 och dra den sedan uppåt för att lossa underdelen.

Tryck på sitsen B och lyft den (rörelse C) för att avlägsna den från glidskenorna 9.

ANM.: se till att sitsen och ryggstödet spärras ordentligt vid tillbakasättningen.

Låset 7 gör att du kan blockera, frigöra ryggstödet och sitsen på passagerarsätet bak eller det bakre förvaringsutrymmet.

Placera inget föremål eller djur på förvaringshyllan om den inte först fästs med ett tillbehör specifikt avsett för bilen.

Risk för skador vid häftig inbromsning eller krock.

Se till att inga hårda, tunga eller spetsiga föremål ligger i öppna fack så att de kan träffa någon i bilen vid kurvtagning, häftig inbromsning eller krock.

Bakre förvaringsutrymme

Du kan omvandla baksätet till ett förvaringsutrymme.

- Sätt i start- och tändningsnyckeln i låset 7 och vrid om för att frigöra sitsen B och ryggstödet A.

- lossa ryggstödet A, skjut det nedåt och dra det mot dig;

- sära sitsen B vid 8 och dra det uppåt för att lossa underdelen;

- tryck sitsen B och lyft den (rörelse C) för att avlägsna den från glidskenorna 9;

- beroende på utrustningsnivå, för in skyddsplåten 11 i bältesenheten. På bilar utrustade med det här skyddet är skyddsplåten 11 placerad på baksidan av ryggstödet A

Se till att inga hårda, tunga eller spetsiga föremål ligger i öppna fack så att de kan träffa någon i bilen vid kurvtagning, häftig inbromsning eller krock.

- vänd sitsen B;

- sätt i sitsen B i glidskenorna 9;

- placera sitsen B korrekt;

- spärra ryggstödet A genom att först fästa överdelen och sedan underdelen;

- spärra sitsen B och ryggstödet A med hjälp av låset 7.

Tillåten vikt på den bakre förvaringshyllan: 10 kg jämnt fördelad.

Förarens ansvar

Använd aldrig förvaringshyllan som en förhöjande barnkudde eller för ett djur. Det kan leda till fara för barn eller djur eller för föraren vid en häftig inbromsning eller vid krock.

Livsfara eller risk för allvarliga skador.

Förarens ansvar

Placera inget föremål på förvaringsutrymmet om det inte först fästs med ett tillbehör som specifikt avsetts för bilen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Risk för allvarliga skada vid häftig inbromsning eller våldsam krock.