Twizy

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för heljus
Kontrollampa för färdriktningsvisare
Kontrollampa för startspärrsystem
Kontrollampa för körklar bil
Varningslampa för airbag
Kontrollampa för koppling av laddningskabeln
Varningslampa för service
Varningslampa för omedelbart stopp
Kontrollampa för eluppvärmd vindruta
Kontrollampa för laddning av 12-volts-batteri
Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms och bromskretsbortfall
Varningslampa för temperaturen för det elektrotekniska systemet
Kontrollampa för låg nivå på fordonsbatteriet
Varningslampa för elektrotekniskt system

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för heljus

Kontrollampa för färdriktningsvisare

Kontrollampa för startspärrsystem

Se ”Startspärrsystem” i kapitel 1.

Kontrollampa för körklar bil

Se avsnittet ”Start/stopp av motorn” i kapitel 2.

Varningslampa för airbag

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om lampan inte tänds när tändningen slås på eller om den tänds under körning tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Kontrollampa för koppling av laddningskabeln

Den tänds så fort som laddningskabeln kopplas till elförsörjningen.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den kan tändas samtidigt som andra kontroll- eller varningslampor på instrumentpanelen.

Du måste snarast möjligt besöka en märkesrepresentant,var försiktig när du kör dit. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Specialfunktion:I branta backar tänds en varningslampa och en ljudsignal hörs om bilen körs i en för hög hastighet. Du måste sänka hastigheten. Det finns risk för att motorn skadas. Kontrollampan släcks när bilen går ner under den maximala hastigheten.

Kontrollampa för eluppvärmd vindruta

.

Kontrollampa för laddning av 12-volts-batteri

Om denna lampa tänds, begränsa användningen av utrustning och tillbehör som du inte behöver eftersom de är energikrävande.

Om lampan förblir tänd måste du snarast möjligt besöka en märkesrepresentant.

Om lampan tänds tillsammans med varningslampan®och en ljudsignal hörs anger detta att det är fel på 12 volts-batteriets laddningskrets. Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms och bromskretsbortfall

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när parkeringsbromsen har lossats.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan®och en ljudsignal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för temperaturen för det elektrotekniska systemet

När kontrollampan tänds, tyder det på att motorns eller fordonsbatteriets temperatur är för hög. Kör mjukt och smidigt.

En tändning av kontrollampan kan leda till en minskad prestanda för bilen.

Kontrollampa för låg nivå på fordonsbatteriet

Den tänds när fordonsbatteriets laddningsnivå når reservgränsen. Se ”Display och indikatorer” i kapitel 1.

Varningslampa för elektrotekniskt system

Om den tänds under körning tyder det på ett elektrotekniskt fel som är kopplat till elsystemet ”58 volt”. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

När bilen startas eller under körning, om den blinkar och®-varningslampan tänds och en ljudsignal hörs, tyder det på att laddningsluckan är öppen eller inte ordentligt stängd. Stanna och slå av tändningen, se till att laddningskabeln är urkopplad och att luckan är ordentligt stängd.