Tillbaka till listan

ELBIL: presentation

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Elbilen har specifika egenskaper och vi rekommenderar därför att du noggrant läser igenom bruksanvisningen som beskriver elbilen.

ANM.:

Beroende på land är den här bilen typgodkänd som fyrhjuling eller som personbil. Den kan lyda under specifik lagstiftning när det gäller vilken typ av körkort som krävs, tillåten typ av väg osv. Följ gällande lokal lagstiftning.

Batterier

Elbilen har två typer av batterier:

- ett fordonsbatteri

- ett 12-volts-batteri.

58-volts fordonsbatteri

Detta batteri lagrar den energi som behövs för att elbilens motor ska fungera riktigt. Som för alla batterier laddas det ur under användningen och ska därför regelbundet laddas.

Det är inte nödvändigt att vänta tills fordonsbatteriet står på reserv för att ladda det.

För en komplett laddning på ett hushållsuttag krävs det ungefär 3,5 timmar.

Bilens räckvidd beror på fordonsbatteriets laddning men även på körstilen.

Se ”Bilens räckvidd: råd” i kapitel 2.

12 volts-batteri

Det andra batteriet som installerats i bilen är ett 12 volts-batteri: det ger nödvändig energi för en funktion av bilens utrustning (strålkastare, vindrutetorkare osv.).

12 V-batteriet laddas antingen:

- vid laddning av fordonsbatteriet,

- när tändningen slås på,

Se avsnittet ”12-volts batteri” i kapitel 4.

Symbolen A visar de elektriska delarna på din bil som kan skapa risker för din säkerhet.

Elkretsen ”58 volt”

Elkretsen identifieras genom de orangea kablarna och delarna som identifieras med symbolen .

Elbilens drivsystem använder likström på ungefär 58 volt. Systemet kan vara varmt under och efter att tändningen slagits av.

Alla slags ingrepp eller ändringar på elsystemet (komponenter, kablar, kontakter, fordonsbatteri) är absolut förbjudet på grund av de risker som finns för din säkerhet. Kontakta din märkesrepresentant.

Risk för brand, brännskador eller elchocker som kan leda till allvarliga skador.

Buller

Elbilarna är väldigt tystgående. Du och övriga trafikanter kanske inte är vana vid detta ännu. Det är svårt att höra om bilen är i rörelse.

Vi rekommenderar att du tar hänsyn till och använder ljudsignalen för fotgängare, särskilt vid körning i stan eller vid manövrering (se avsnittet ”Ljudsignal för fotgängare” i kapitel 1).

Eftersom motorn är tystgående hör du ljud endast om du är van att höra dem (aerodynamiskt ljud, däck osv.).

Under laddningen skapar bilen ljud (fläkt, reläer, osv.).

Eftersom elbilen är tystgående, dra åt handbromsen och slå av tändningen när du stiger ur bilen.

Risk för allvarliga skador.

Körning

När du släpper gaspedalen, under en hastighetsminskning, skapar motorn elektricitet som används för att ladda fordonsbatteriet. Se ”Ekonometer” i kapitel 2.

En elmotor skapar en större motorbroms i jämförelse med en bensin- eller dieseldriven bil.

Störning av körningen

På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra.

Risk för klämning av fötterna.

Av säkerhetsskäl ska hastigheten anpassas till körvillkoren och undvik häftig manövrering av ratten, bland annat i backar eller på hala vägar osv.

Om de här instruktionerna inte respekteras kan du förlora kontrollen över bilen

Risk för olycka och allvarliga skador.

Transport av passagerare påverkar balansen, väghållningen och ökar bilens bromssträcka.

Anpassa din hastighet till körvillkoren och undvik en häftig manövrering som kan leda till att du förlorar kontrollen över bilen. Risk för olycka och allvarliga skador.

Vägen är översvämmad:

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte överskrida fälgens nedre kant.

Ladda inte bilen vid översvämning i nivå med golvet. Kontakta en märkesrepresentant.

Risk för elchocker som kan leda till döden.

Undantagsfall

- Vid mycket höga utomhustemperaturer aktiveras ett säkerhetsläge. Varningslampan tänds på instrumentpanelen. Detta läge minskar bilens effekt och kan leda till att bilen stannar. Vi rekommenderar att du parkerar bilen och låter elsystemet svalna till dess att varningslampan slocknar. Bilen återfår då sin fulla prestanda.

- Motorbromsen minskas tillfälligt efter en maximal laddning av fordonsbatteriet och under de första kilometerna eller när utomhustemperaturen är för låg. Anpassa din körning till dessa förhållanden.

Motorbromsen ersätter inte på något vis bromspedalen.