Tillbaka till listan

DEFROSTER, IMBORTTAGNING FÖR VINDRUTAN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Defroster, imborttagning för vindrutan

Starta motorn och vrid änden på reglaget 1. Varningslampan 2 tänds på instrumentpanelen.

Den här funktionen tillåter en snabb elektrisk defroster, imborttagning.

Avstängning av funktionen

Vrid änden på reglaget 1. Då slocknar kontrollampan 2 på instrumentpanelen.

Imborttagningen stannar automatiskt upp 10 minuter efter att den aktiverats.

Råd

Det rekommenderas att skrapa bort frost från vindrutan med en skrapa för att minska användningen av is- och imborttagningen, för att minska energiförbrukningen.