Tillbaka till listan

DÄCK

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Däcken utgör den enda kontakten mellan bilen och vägen. Det är därför högst väsentligt att sköta däcken väl samt att kontrollera deras kondition.

De lokala bestämmelserna i vägtrafikförordningen måste följas.

Däckskötsel

Däcken måste vara av god kvalitet och mönsterdjupet måste vara tillräckligt. De däck som denna bil är utrustad med är försedda med slitagevarnare 1 som består av upphöjningar i botten på rullbanans däckmönster.

När däckmönstret har slitits så mycket att slitagevarnarna blir synliga: måste däcken bytas eftersom mönsterdjupet då är som mest 1,6 mm vilket ger dåligt väggrepp på vått underlag.

Körning med överlast, långvarig körning vid höga yttertemperaturer och körning på dåliga vägar bidrar till försämring av bilens däckutrustning och påverkar säkerheten.

Incidenter under körningen, t.ex. stötar mot trottoarkanter, kan skada däcken och fälgarna och medföra felinställning av fram- och bakvagnen. Låt i sådana fall din märkesrepresentant göra en kontroll.

Framhjulen och bakhjulen är av olika storlekar. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att växla framhjulens däck med bakhjulens.

Däcktryck

Respektera däcktrycken. Kontrollera minst en gång i månaden och inför varje längre resa.

Trycken ska kontrolleras när däcken är kalla: ta inte hänsyn till de höga tryck som uppkommer vid körning i varmt väder eller efter en färd i hög fart.

Om däcktrycket inte kan kontrolleras på kalla däck, måste de angivna trycken ökas med 0,2 till 0,3 bar (eller 3 PSI).

Däcktrycket får inte sänkas när däcken är varma, exempelvis efter långvarig körning i hög fart.

Vinterkörning

Användning av vinterdäck eller termodäck minskar väsentligt bilens räckvidd.

Snödäck eller odubbade friktionsdäck

Du bör montera vinterdäck på alla fyra hjulen för att få bästa möjliga väggrepp.

OBS! Dessa däck har ibland en rotationsriktning och en indikering av max.hastigheten som kan vara lägre än bilens max.hastighet.

Montera alltid däck av samma märke, storlek, typ och struktur.

Kedjor

Ett felaktigt däcktryck medför onormalt högt däckslitage samt överhettning med alla de effekter detta har:

- dålig väghållning

- risk för explosion, förhöjd bränsleförbrukning etc.

Däcktrycket ska justeras med hänsyn till lasten och hastigheten. Justera trycken i förhållande till användningsvillkoren.

OBS! En ventilhatt som saknas eller har skruvats i dåligt kan försämra däckens täthet och förorsaka minskat tryck.

Använd alltid ventilhattar som är exakt likadana som originalhattarna och se till att de är ordentligt iskruvade.

Av säkerhetsskäl är användning av kedjor absolut förbjuden.

Kontakta alltid din märkesrepresentant som kan ge råd om vilken utrustning som är bäst lämpad för din bil.

Däckbyte

Ta hänsyn till däckens egenskaper som anges på själva däcket med tanke på bilens särskilda konstruktion:

A = Storlek, typ och struktur

B = Märke

C = Handelsnamn

Var mån om din säkerhet och följ gällande lag.

För att tillförsäkra en god väghållning ska dessutom, när byte av däck är nödvändigt, bilens hjul utrustas med däck av samma typ, dimension eller beteckning och helst samma fabrikat.

De ska: ha minst samma last- och hastighetskapacitet som originaldäcken och överensstämma med rekommendationerna från en auktoriserad återförsäljare.

Att inte följa dessa anvisningar kan vara en säkerhetsrisk som kan ogiltiggöra din bils överensstämmelse med gällande lag.

Det finns risk för att du förlorar kontrollen över bilen.

Framhjulen och bakhjulen är av olika storlekar. Av säkerhetsskäl är det förbjudet att växla framhjulens däck med bakhjulens.

Typ av däck

Typ av vinterdäck

Tryck (i bar)

Framhjul

125/80 R13 65M

Conti.eContact

125/80 R13 65T TS800

ContiWinterContact

2,3

Bakhjul

145/80 R13 75M

Conti.eContact

145/80 R13 75T TS800

ContiWinterContact

2,0

För att tillförsäkra en god väghållning ska dessutom, när byte av däck är nödvändigt, bilens hjul utrustas med däck av samma typ, dimension eller beteckning och helst samma fabrikat.

De nya däcken ska antingen vara identiska med de originalmonterade eller motsvara dem som rekommenderats av din märkesrepresentant.

Av säkerhetsskäl är det strängt förbjudet att använda andra däck än de som godkänts av tillverkaren. Om den här rekommendationen inte iakttas kan det äventyra stabiliteten, beteendet, bromsningen, spelet mellan karosseriet och däcken mm. Vissa effekter kan göra att du förlorar kontroll över bilen under vissa körvillkor vilket kan leda till en olycka och allvarliga skador.