RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bränsleförbrukningen är godkänd och överensstämmer med en reglementsenlig standardmetod. Den är samma för alla tillverkare, vilket gör det möjligt att jämföra olika bilar. Bränsleförbrukningen vid faktisk användning beror på bilens förutsättningar för användning, utrustningen och körsättet. Läs råden nedan för att optimera förbrukningen.

Beroende på bil så har du olika funktioner för att minska bränsleförbrukningen:

- varvräknare,

- frihjulsfunktionen;

- prestandaläge;

- indikator för växelbyte;

- indikator för körstil;

- en redovisning av körsträckan och besparingsråd på multifunktionsskärmen;

- ECO-läge som aktiveras med knappen ECO eller DRIVE MODE;

- Stop and Start-funktionen FUNKTION STOP AND START.

Om bilen har ett navigeringssystem kompletterar det den här informationen.

Frihjulsfunktion

Beroende på bil kan du på bilar med automatväxellåda och med ECO-läget aktiverat växla till frihjul (automatiskt neutralläge) under retardationsfaserna (förarens fot helt borta från gaspedalen) och köra längre utan att gasa, vilket sparar bränsle.

Indikatorlampan visas i grönt (eller i vitt, beroende på bil) på instrumentpanelen när bilen kör på frihjul (automatiskt neutralläge).

Obs! Frihjulsfunktionen inaktiveras när bromspedalen eller gaspedalen trycks ned.

Råd vid körning och ECO-körning

Om bilen är utrustad med det och om du kör under belastning kan du med funktionen ”Prestandaläge” begränsa för lågt varvtal, prioritera motorbromsning vid inbromsning och möjliggöra mer dynamisk motorkörning.

Obs! Prestandaläget är endast tillgängligt för bilar med automatväxellåda AUTOMATVÄXELLÅDA.

Aktivering/inaktivering av prestandaläget

Tryck på knappen 1 tills aktiveringen bekräftas genom att meddelandet ”Presta” visas i området 2 på instrumentpanelen.

Tryck på knappen 1 igen så många gånger som behövs för att återgå till ”normalt” läge. Indikatorlampan ”Presta” slocknar för att bekräfta inaktiveringen.

Varje gång motorn stängs av inaktiveras prestandaläget och behöver det väljas på nytt.

Prestandaläget kan användas både i automatläge och manuellt läge.

Indikatorn för växelbyte 3

Beroende på bilen, anger en kontrollampa på instrumentpanelen det bästa ögonblicket för att lägga i en högre eller lägre växel:

Š lägg i en högre växel;

lägg i en lägre växel.

Indikator för körstil 4

Informerar i realtid om ditt körsätt. Det indikeras med hjälp av storleken på indikatorlampan 4.

- Stor: mjuk, ekonomisk körning;

- Mellanstor: en ganska mjuk körstil;

- Stor: för snabb körning.

För att aktivera/inaktivera körstilsindikatorn, se multimediasystemets instruktionsbok.

ECO-läge

ECO-läget är en funktion som optimerar bränsleförbrukningen. Detta påverkar vissa köråtgärder (acceleration, växling, farthållare, fartminskning osv.).

Genom att accelerera mindre vid körning i och i utkanten av stora städer förbrukas mindre bränsle.

Aktivering av funktionen

Tryck på strömställaren 5 tills aktiveringen bekräftas genom att varningslampan 6 visas på instrumentpanelen.

Under körning går det att tillfälligt lämna ECO-läget för att återupprätta motorns prestanda.

För att göra detta, tryck bestämt ner gaspedalen i botten.

ECO-läget återaktiveras så fort gaspedalen släpps.

Avstängning av funktionen

Tryck på strömställaren 5 igen så många gånger som behövs för att återgå till normalt läge. Då slocknar kontrollampan 6 på instrumentpanelen.

Obs! På bilar som är utrustade med en automatväxellåda inaktiveras ECO-läget varje gång motorn stängs av och det kommer att behöva aktiveras igen.

Råd vid körning och ECO-körning

Köregenskaper

- För att motorn snarast ska uppnå normal arbetstemperatur ska du i stället för att låta den gå på tomgång genast köra bilen med lätt belastning.

- Dynamisk körning med tunga och frekventa accelerationer och fartminskningar kostar mycket bränsle i förhållande till vad du sparar i tid.

- Höga hastigheter påverkar bilens bränsleförbrukning avsevärt. Exempel (i jämn hastighet):

- att minska hastigheten från 130 km/h till 110 km/h sparar ungefär upp till 20% bränsle;

- att minska hastigheten från 90 km/h till 80 km/h sparar ungefär upp till 10% bränsle.

- Belasta inte motorn på mellanväxlarna. Kör alltid på högsta möjliga växel.

- Undvik häftiga accelerationer.

- Bromsa så lite som möjligt. Om du i god tid förutser ett hinder eller en kurva behöver du bara lyfta foten.

- Ge inte mer gas i uppförsbacke än på vågrät väg för att försöka bibehålla hastigheten. Behåll gaspedalen i samma läge.

- Att ge gas innan motorn stängs av är helt förkastligt, särskilt på dagens avgasrenade motorer.

- Dåligt väder, vägen är översvämmad:

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte överskrida fälgens nedre kant.

Störning av körningen

På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra.

Risk för klämning av fötterna.

Däckutrustning

- Ett för lågt däcktryck medför ökad bränsleförbrukning.

- Användning av icke föreskrivna däck kan medföra ökad bränsleförbrukning.

Anvisningar

- Privilegiera ECO-läget.

- Elektricitet förbrukar drivmedel. Koppla därför ifrån alla elförbrukare när de inte behövs längre. Men sätt säkerheten i första rummet och anpassa belysningen till rådande siktförhållanden (det är viktigt att se och synas).

- Använd ventilationsmunstyckena. Att köra med öppna rutor drar 4 % mer bränsle vid 100 km/h.

- När du tankar, fyll inte på så mycket så att det rinner över.

- För bilar med luftkonditionering är det normalt att bränsleförbrukningen ökar (särskilt vid stadskörning) när systemet är igång. I bilar utrustade med luftkonditionering utan automatläge bör systemet stängas av när det inte behövs längre.

Några råd för att minska bränsleförbrukningen och skydda miljön:

Om bilen har stått stilla på någon varm plats i full sol, tänk då på att öppna dörrarna några minuter innan du startar så att den varma luften släpps ut.

- Ta bort takräcket när det inte används.

- Skrymmande föremål fraktas lämpligast på ett släp.

- Vid dragning av husvagn, använd en vindavvisare. Justera den!

- Undvik kortdistanskörningar (korta körsträckor med långa ståtider). Motorn hinner då inte uppnå normal arbetstemperatur.