Trafic

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för helljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för dimstrålkastare
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för automatiska helljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Färdriktningsvisare 
          Airbag
Varningslampa för låg bränslenivå
Varningslampa för omedelbart stopp
Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms och bromskretsbortfall
Laddningskontroll
Varningslampa för oljetryck
Varningslampa för service
Varningslampa för avgaskontroll
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Systemvarningslampa för partikelfilter
Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet.
Varningslampa för kylvätsketemperatur
Varningslampa för motor på stand-by
Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by
Varningslampa om att det är för lite luft i däcket
Varningslampa för förvärmning (dieselversion)
Varningslampa för väggreppskontroll
Varningslampa för bromspedalen
Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare.
Indikatorer för växelbyte
Kontrollampa för 
          ECO-läget
Indikatorlampa för frihjulsläget
Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram
Varningslampa för öppen dörr

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för helljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Färdriktningsvisare Airbag

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om lampan inte tänds vid påslagning av tändningen, eller om den tänds när motorn är igång, tyder det på fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för låg bränslenivå

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds under körning, tanka snarast. Bränslet räcker till cirka 50 km.

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är i gång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms och bromskretsbortfall

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när parkeringsbromsen har lossats.

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljud- signal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Laddningskontroll

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, tyder det på överladdning eller urladdning av elkretsen.

Stanna genast och kontakta en märkesrepresentant.

Varningslampa för oljetryck

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om den tänds under körning tillsammans med varningslampan ® och en ljudsignal hörs, stanna genast och slå av tändningen.

Kontrollera oljenivån. Om nivån är normal är orsaken någon annan. Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn startar. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Det innebär att du måste köra försiktigt till en märkesrepresentant så snart som möjligt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för avgaskontroll

Om lampan finns på bilen tänds den när motorn startas och slocknar sedan.

–Om den lyser med fast sken, ta snarast kontakt med en märkesrepresentant;

–Om den blinkar, sänk motorvarvtalet tills den slutar blinka. Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt MILJÖ- OCH UNDERHÅLLSRÅD

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Tänds lampan under körning tyder det på fel i ABS-systemet.

Bromssystemet fungerar, men som på en bil utan ABS-system. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Varningslampan kan tändas av flera anledningar: REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

Systemvarningslampa för partikelfilter

Varningslampa för reagensnivå och fel i avgasreningssystemet.

Varningslampa för kylvätsketemperatur

Den kan lysa blått när tändningen slås på eller om motorn startar när motortemperaturen är låg.

Om den skenet är rött, stanna och låt motorn gå på tomgång en till två minuter.

Temperaturen ska sjunka och lampan ska försvinna. Om inte, stäng av motorn. Låt den svalna innan du kontrollerar kylvätskenivån NIVÅER

Om nivån är normal indikerar varningslampan något annat. Kontakta en märkesrespresentant.

Varningslampa för motor på stand-by

Varningslampa för att motorn inte kan ställas på stand-by

Varningslampa om att det är för lite luft i däcket

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

Varningslampa för förvärmning (dieselversion)

Den ska tändas när tändningen slås på. Den anger att glödstiften är inkopplade. Den slocknar när förvärmningstiden uppnås. Motorn kan starta.

Varningslampa för väggreppskontroll

Varningslampa för bromspedalen

Den tänds när du måste trycka ned bromspedalen AUTOMATVÄXELLÅDA

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare.

Indikatorer för växelbyte

Lampan tänds för att ge dig rådet att växla upp (pilen pekar uppåt) eller växla ned (pilen pekar nedåt) RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Kontrollampa för ECO-läget

Den tänds när ECO -läget aktiveras RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Perfo Indikatorlampa för prestandaläge

Denna tänds när prestandaläget aktiveras RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Indikatorlampa för frihjulsläget

Denna tänds när frihjulsläget aktiverasRÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING

Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram

Varningslampa för öppen dörr