BOGSERING: starthjälp

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Innan bogseringen påbörjas, lägg växelspaken i neutralläget, lås upp rattaxeln och lossa parkeringsbromsen.

Om du har en bil med automatväxellåda och det inte går att lägga växelspaken i läge N, kontakta en märkesrepresentant.

Upplåsning av rattaxeln

Sätt i nyckeln i tändningslåset eller, beroende på bil, ha kortet på dig och tryck på startknappen i cirka två sekunder.

Placera växelspaken i neutralläget (läge N för bilar med automatväxellåda).

Rattlåset låses upp, bilens tillbehörsfunktioner får strömtillförsel och du kan använda bilens belysningsfunktioner (färdriktningsvisare, bromsljus osv.). Vid bogsering i mörker ska den bogserade bilen ha ljuset på som vanligt.

När bogseringen är avslutad, tryck två gånger på motorns startknapp (risk att batteriet laddas ur) beroende på bil.

Om bilen har släp, ta bort det.

Använd aldrig drivaxlarna eller hjulaxlarna.

Bogserpunkten får endast användas för bogsering, aldrig för att lyfta bilen, varken direkt eller indirekt.

Det är viktigt att man respekterar bogseringsvillkoren i det land man färdas. Om du kör den bil som bogserar, överskrid inte den maximala bogseringshastigheten för din bil VIKTER (I KG).

- Använd en stel bogserstång. Om du använder ett rep eller en vajer (förutsatt att landets lagstiftning tillåter det), måste den bogserade bilen kunna bromsa.

- En bil med försämrad körförmåga får inte bogseras igång.

- Det är viktigt, vid acceleration och bromsning, att undvika ryck och skakningar som kan skada bilen.

- I vilket fall som helst får bogseringshastigheten inte överstiga 25 km/h.

- Skjut inte på bilen om rattaxeln är låst.

När motorn är avstängd fungerar inte servostyrningen och bromsservon.

Ta inte ut nyckeln ur tändningslåset eller kortet ur kortläsaren under bogseringen.

Bogsering av bil med automatväxellåda

Transportera bilen på ett släp eller bogsera den med upplyfta framhjul.

I undantagsfall kan bilen bogseras med alla fyra hjul på marken, endast framåt, med växelspaken i neutralläge N och som längst 80 km i högst 25 km/h.

När spaken är aktiverad trycker du ner bromspedalen om spaken fastnar i P. Det går att frigöra spaken manuellt. För att göra detta, lossa den nedre delen av spaken och placera ett verktyg (styvt skaft) i spåret 2 (sitter till höger eller vänster om spaken). Tryck samtidigt på verktyget (styvt skaft) och 1-knappen för att frigöra spaken.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Använd endast

Bak:

- För bilar utan dragkrok, bogserpunkten 3.

- För bilar med dragkrok, bogserpunkten 4 (dragkrok).

Fram:

- Bogserögla fram 6 (finns i verktygssatsen) och bogserpunkten.

Bogserpunkt bak 3

(Bil utan dragkrok)

Bogserpunkt bak 4

(Bil med dragkrok)

Beträffande montering av dragkroken, se i tillverkarens medföljande monteringsanvisning.

Bogseringspunkt fram

Lossa kåpan 5 genom att sticka in ett verktyg, t.ex. en spårskruvmejsel, under den.

Dra åt bogseröglan 6 ordentligt: Först för hand tills det tar stopp och avsluta därefter med att låsa den med hjulnyckeln 7.

Använd endast bogseröglan 6 som finns bland verktygen VERKTYG.

Se till att bogseröglan är korrekt fastskruvad.

Risk för att bogseringsobjektet lossnar.