BILENS IDENTIFIERINGSSKYLTAR

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

De uppgifter som förekommer på tillverkarskylten ska anges vid all korrespondens samt vid beställning av reservdelar.

Om den här informationen finns och var den sitter beror på bilen:

Tillverkarskylt A

1 Tillverkarens namn.

2 Registreringsnummer eller godkännandenummer.

3 Identifikationsnummer.

Beroende på bil kan den här informationen finnas på etiketten B.

4 MMAC (Totalvikt).

5 MTR (Tågvikt: lastad bil med släp).

6 MMTA (Maximalt tillåten totalvikt) för framaxel.

7 MMTA för bakaxel.

8 Reserverad för partnerinformation eller kompletteringar.

9 Utsläpp från dieselavgassystem.

Beroende på bilmodell anges denna information inte på tillverkarens skylt utan på motorns rökopacitetsetikett SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR DIESELVERSIONER.

10 Lackreferens (färgkod).