Tillbaka till listan

AUTOMATISK LUFTKONDITIONERING: Reglage B

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Reglage

(kan variera från bil till bil)

1 Justering av lufttemperaturen för föraren.

2 Reglage för aktivering av luftkonditionering.

3 ”Clear View”-funktion

4 Justering av fläkthastighet.

5 Luftfördelning i kupén

6 Utomhusluftens kvalitet.

7 SYNC Synkroniseringsfunktion.

8 Justering av lufttemperaturen för passageraren.

9 Luftrecirkulation

10 Automatläget ”FAST”.

11 Automatläget ”AUTO”.

12 Automatläget ”SOFT”.

13 Defroster och imborttagning av bakruta och på vissa bilar även backspeglar.

Automatläge

Det automatiska luftkonditioneringssystemet garanterar (med undantag för extrem användning) en behaglig komfort i kupén och god sikt samt optimerar bränsleförbrukningen. Systemet styr fläkthastigheten, luftfördelningen, luftcirkulationen, start och stopp av luftkonditioneringen och lufttemperaturen.

Detta läge består av tre program:

AUTO: optimerar räckvidden till vald komfortnivå beroende på yttre förhållanden. Tryck på knappen 11.

SOFT: uppnår önskad komfortnivå diskretare och tystare. Tryck på knappen 12.

FAST: ökar luftflödet i kupén. Detta läge rekommenderas särskilt för att optimera komforten i baksätet. Tryck på knappen 10.

Alla ingrepp på en annan knapp än AUTO-knappen utlöser inaktivering av det automatiska läget.

Justering av fläkthastigheten

I automatläget väljer systemet den lämpligaste ventilationshastigheten för att den inställda kupékomforten ska uppnås och bibehållas.

Du kan alltid höja eller sänka fläkthastigheten genom att trycka på reglaget 4.

Justering av lufttemperaturen

Vrid reglaget 1 eller 8 till önskad temperatur.

Ju mer knappen vrids åt höger, desto högre blir temperaturen.

SYNC Funktion

Tryck på knappen 7 för att göra en inställning för hela kupén. Knappen 7 kommer att tändas.

Tryck på knappen 7 igen för att inaktivera funktionen eller använd reglaget 8 och justera höger och vänster sida var för sig.

7-knappens kontrollampa släcks.

Obs! Luftkonditioneringens konfiguration beror på valt läge i Multi-Sense-menyn MULTI-SENSE.

Funktion ”Sikt”

Tryck på 3-knappen: den inbyggda kontrollampan tänds.

Denna funktion tar snabbt bort imoch isbildning på vindoch bakrutan, de främre sidorutorna, och ytterbackspeglarna (beroende på bil). Den medför automatisk aktivering av luftkonditioneringen och den eluppvärmda bakrutan.

Tryck på knappen 13 för att stänga av bakrutedefrostern och den integrerade kontrollampan slocknar.

Om du vill lämna denna funktion, tryck på knappen 3 eller 11.

Ändring av luftfördelningen i kupén

Tryck på reglaget 5 tills du kan välja luftfördelning i kupén. 5 visas för att indikera det valda luftfördelningsläget.

W Luftflödet strömmar då till defrostermunstyckena, både för vindrutan och sidorutorna fram.

Luftflödet fördelas mellan munstyckena för imborttagning på sidorutorna fram och vindrutan och golvmunstyckena.

Luftflödet riktas mot ventilationsmunstyckena på instrumentbrädan, i fotnivå i framsätet, och i vissa bilar även i fotnivå på den andra raden.

Luftflödet strömmar huvudsakligen till instrumentbrädans ventilationsmunstycken.

Luftflödet riktas i huvudsak mot golvmunstyckena.

Vissa knappar har en kontrollampa som anger funktionens status.

Im- och isborttagning bakruta

Tryck på 13-knappen: den inbyggda kontrollampan tänds. Med den här funktionen kan du snabbt ta bort is och imma på bakrutan och backspeglarna (på bilar som är utrustade med det).

Om du vill gå ur detta läge, tryck en gång till på knappen 13. Imborttagningen stängs automatiskt av.

Igångsättning eller avstängning av luftkonditioneringen

I automatläget styr systemet både start och stopp av luftkonditioneringen, när de yttre klimatförhållandena kräver det.

Tryck på knappen 2 för att återaktivera luftkonditioneringen. Den inbyggda kontrollampan släcks.

När luftkonditioneringen är igång ökar bränsleförbrukningen (stäng av anläggningen när den inte behövs).

Bilar med ECO läge (antingen via reglaget 14 eller multimediaskärmen, beroende på utrustningsnivå): när ECO-läget är aktiverat kan detta minska prestandan för den automatiska luftkonditioneringen. RÅD VID KÖRNING, EKOKÖRNING MULTI-SENSE.

Igångsättning av luftrecirkulationen (isolering av kupén)

Denna funktion hanteras automatiskt men du kan även aktivera den manuellt. Igångsättningen bekräftas i detta fall genom att den inbyggda kontrollampan i knappen 9 tänds.

Manuell användning

Tryck på 9-knappen: den inbyggda kontrollampan tänds.

För lång användning kan medföra dålig luft i kupén och imma på rutorna, eftersom luften i kupén inte förnyas.

Därför bör du snarast återgå till det automatiska läget genom att trycka en gång till på knappen 9 när luftrecirkulation inte längre behövs.

Avstängning av systemet

Vrid reglaget 4 till ”OFF” för att stänga av funktionen. För att starta, vrid reglaget 4 igen för att justera ventilationshastigheten eller tryck på knappen 11.

Im- och isborttagning har alltid prioritet på luftrecirkulationen.