Nya Kangoo Van E-Tech

Få information om varningslampornas funktion i din bil

Kontrollampa för parkeringsljus
Kontrollampa för halvljus
Kontrollampa för heljus
Kontrollampa för automatiska helljus
Kontrollampa för dimstrålkastare
Kontrollampa för dimbakljus
Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare
Kontrollampa för höger färdriktningsvisare
Färdriktningsvisare
     Airbag
Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms eller automatisk parkeringsbroms
Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram
Varningslampa för öppen dörr
Varningslampa för omedelbart stopp
Varningslampa för service
Varningslampa för service
Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare
Varningslampa för anpassningsbar farthållare
     Stop and Go
Varningslampa för elektrotekniskt system
Varningslampa för elektrotekniskt systemfel
Varningslampa för elmotorfel
Drivbatterimätarens ljus
Felvarningslampa för fordonsbatteriet
Varningslampa för begränsad prestanda
Varningslampa för körfältscentrering
Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet
ECO
     funktionskontrollampa
Kontrollampa för koppling av laddningskabeln
Varningslampa för hög hastighet
(Beroende på bil) Avancerad säkerhetsvarningslampa, fellampa eller ej tillgänglig
(Beroende på bil) Avancerad säkerhetsvarningslampa, fellampa eller ej tillgänglig
Kontrollampor för laddningsprogram
Varningslampor för AC-programmering
Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)
Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet
Indikering om att det är för lite luft i däcken
Kontrollampa för variabel servostyrning
Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil
Varningslampa för körfältsassistans
Varningslampa för detektering av släpp ratten
Varningslampa för problem med bromskretsen
Passagerarens Airbag ON
Passagerarens Airbag OFF
Varningslampor för ej påtagna säkerhetsbälten

Kontrollampa för parkeringsljus

Kontrollampa för halvljus

Kontrollampa för heljus

Kontrollampa för automatiska helljus

Kontrollampa för dimstrålkastare

Kontrollampa för dimbakljus

Kontrollampa för vänster färdriktningsvisare

Kontrollampa för höger färdriktningsvisare

Färdriktningsvisare Airbag

Den tänds när motorn startar och slocknar efter några sekunder.

Om den inte tänds när tändningen slås på eller om den tänds när motorn startar, anger den ett fel i systemet.

Kontakta en märkesrepresentant så snart som möjligt.

Varningslampa för åtdragen parkeringsbroms eller automatisk parkeringsbroms

Varningslampa för ej påtagna bilbälten fram

Indikeringen tänds på mittdisplayen när motorn startar och om förarens bilbälte inte är fastspänt när bilen uppnår en hastighet av cirka 20 km/h blinkar den och en ljudsignal hörs i cirka 120 sekunder BILBÄLTEN

Varningslampa för öppen dörr

Varningslampa för omedelbart stopp

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den tänds samtidigt som andra varningslampor och/eller meddelanden och en ljudsignal hörs.

Det betyder att du för din egen säkerhet omedelbart bör stanna så snart trafiksituationen tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för service

Den tänds när tändningen slås på och slocknar när motorn är igång. Den kan tändas tillsammans med andra kontrollampor och/eller meddelanden på instrumentpanelen.

Du måste snarast möjligt besöka en märkesrepresentant, var försiktig när du kör dit. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Varningslampa för service

Om den visar rött under körning och åtföljs av indikatorlampan ® måste du för säkerhets skull stanna så fort trafikförhållandena tillåter det. Stanna motorn och starta den inte igen.

Kontakta en märkesrespresentant.

Om den visar gult under körning och åtföljs av indikatorlampan ©, måste du åka till en godkänd återförsäljare så snart som möjligt. Under tiden - kör försiktigt. Om denna anvisning inte följs kan bilen skadas.

Kontrollampor för farthållare och fartbegränsare

Varningslampa för anpassningsbar farthållare Stop and Go

Varningslampa för elektrotekniskt system

Den visas när temperaturen på den elektriska enheten är för hög. Stanna bilen utan att stänga av tändningen. Temperaturen ska sjunka och lampan ska försvinna. Om så inte är fallet kontaktar du en auktoriserad återförsäljare.

När varningslampan tänds kan detta leda till att bilens prestanda försämras.

Varningslampa för elektrotekniskt systemfel

Om lampan tänds indikerar detta att det finns ett elektrotekniskt fel som är kopplat till en elektrisk enhet (motorbatteriet eller elmotorn). Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för elmotorfel

När lampan tänds indikerar detta att det föreligger ett fel i det elektrotekniska systemet kopplat till elmotorn. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Drivbatterimätarens ljus

Lyser gult när drivbatteriets laddningsnivå når reservgränsen DISPLAYER OCH MÄTARE

Felvarningslampa för fordonsbatteriet

Om den tänds i kombination med ©-varningslampan indikerar detta att det föreligger ett fel på motorbatteriet. Kontakta omedelbart en märkesrepresentant.

Varningslampa för begränsad prestanda

Lampan tänds när motorbatteriet tillfälligt inte levererar sitt nominella effekt. Under den här perioden försämras bilens prestanda.

Välj en jämnare körstil tills varningslampan försvinner.

Varningslampa för körfältscentrering

Kontrollampa för laddning av det sekundära 12-volts-batteriet

Om den tänds i kombination med ®-varningslampan och en ljudsignal hörs indikerar detta att det föreligger en överladdning eller urladdning i elkretsen. ELBIL: laddning

ECO funktionskontrollampa

Den här lampan tänds när ECO -läget aktiveras RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING BILENS RÄCKVIDD: råd

Kontrollampa för koppling av laddningskabeln

Den tänds så fort laddningskabeln kopplas till bilen ELBIL: laddning

Varningslampa för hög hastighet

(Beroende på bil) Avancerad säkerhetsvarningslampa, fellampa eller ej tillgänglig

(Beroende på bil) Avancerad säkerhetsvarningslampa, fellampa eller ej tillgänglig

Kontrollampor för laddningsprogram

Varningslampor för AC-programmering

Varningslampa för låsningsfria bromsar (ABS)

Den tänds när tändningen slås på och slocknar sedan efter några sekunder.

Om lampan inte släcks när tändningen slås på eller om den tänds under körning, finns det ett fel på ABS-systemet. Bromsarna fungerar normalt, men utan ABS. Kontakta omedelbart din återförsäljare.

Varningslampa för det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

Varningslampan kan tändas vid olika tillfällen: REGLERINGSSYSTEM OCH ASSISTANS VID KÖRNING

Varningslampa som visar att det elektroniska stabiliseringssystemet (ESC) och antispinnsystemet

inte är tillgängliga

Indikering om att det är för lite luft i däcken

Den tänds när tändningen aktiveras eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder ÖVERVAKNINGSSYSTEM FÖR DÄCKTRYCK

Kontrollampa för variabel servostyrning

Den tänds när tändningen slås på eller när motorn startas och slocknar efter några sekunder.

Om den tänds tillsammans med varningslampan ® under körning, tyder det på ett fel i systemet.

Kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampa för larmsystem vid överskridande av körfil

Varningslampa för körfältsassistans

Varningslampa för detektering av släpp ratten

Varningslampa för problem med bromskretsen

Om den tänds vid bromsning tillsammans med varningslampan ® och en ljud- signal hörs, tyder det på läckage i någon bromskrets eller fel på bromssystemet. Stanna genast och kontakta din märkesrepresentant.

Varningslampor för ej påtagna säkerhetsbälten