Tillbaka till listan

RÅD VID KÖRNING, ECO-KÖRNING

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Bränsleförbrukningen är godkänd och överensstämmer med en reglementsenlig standardmetod. Den är samma för alla tillverkare, vilket gör det möjligt att jämföra olika bilar. Bränsleförbrukningen vid faktisk användning beror på bilens förutsättningar för användning, utrustningen och körsättet. Läs råden nedan för att optimera förbrukningen.

Beroende på bil så har du olika funktioner för att minska bränsleförbrukningen:

- varvräknare,

- indikatorn för växelbyte,

- läge ECO,

- Stop and Start-funktionen FUNKTION STOP AND START.

Indikator för växelbyte 1

Beroende på bilen, anger en kontrollampa på instrumentpanelen det bästa ögonblicket för att lägga i en högre eller lägre växel:

Š lägg i en högre växel

lägg i en lägre växel.

Om du tar för vana att följa indikatorn sänker du bilens bränsleförbrukning.

ECO-läge

ECO-läget är en funktion som optimerar bränsleförbrukningen. Detta påverkar vissa köråtgärder (acceleration, växling, farthållare, fartminskning osv.).

Genom att accelerera mindre vid körning i och i utkanten av stora städer förbrukas mindre bränsle.

Aktivering av funktionen

Använd strömställaren 2.

Kontrollampan 3 visas på instrumentpanelen för att bekräfta aktiveringen.

Under körningen går det att tillfälligt lämna ECO -läget för att återupprätta motorns prestanda.

För att göra detta, tryck ner gaspedalen snabbt och helt i botten.

ECO-läget återaktiveras så fort gaspedalen släpps.

Avstängning av funktionen

Använd strömställaren 2.

Då slocknar kontrollampan 3 på instrumentpanelen.

Råd vid körning, ECO -körning

Köregenskaper

- För att motorn snarast ska uppnå normal arbetstemperatur ska du i stället för att låta den gå på tomgång genast köra bilen med lätt belastning.

- Höga hastigheter påverkar bilens bränsleförbrukning avsevärt.

Exempel (i jämn hastighet):

- en sänkning av hastigheten från 130 km/h till 110 km/h gör att du kan spara ungefär upp till cirka 20% bränsle;

- en sänkning av hastigheten från 90 km/h till 80 km/h gör att du kan spara ungefär upp till cirka 10% bränsle.

- Dynamisk körning med omfattande och frekventa accelerationer och fartminskningar kostar mycket bränsle i förhållande till vad du sparar i tid.

- Belasta inte motorn på mellanväxlarna. Kör alltså på högsta möjliga växel utan att för den skull belasta motorn.

- Undvik häftiga accelerationer.

- Bromsa så lite som möjligt. Om du i god tid förutser ett hinder eller en kurva behöver du bara lyfta foten.

- Ge inte mer gas i uppförsbacke än på vågrät väg för att försöka bibehålla hastigheten. Behåll gaspedalen i samma läge.

- Att ge gas innan motorn stängs av är helt förkastligt, särskilt på dagens avgasrenade motorer.

- Om vägen är översvämmad:

Var försiktig om du måste köra på en översvämmad väg. Vattennivån får inte överskrida fälgens nedre kant.

Värmekomforten

Det är normalt att märka en ökad bränsleförbrukning vid användning av uppvärmningen (särskilt när utomhustemperaturen sjunker under noll) eller luftkonditioneringen.

Störning av körningen

På förarsidan är det viktigt att de skyddsmattor som är anpassade till bilen sitter fast i de förinstallerade delarna. Kontrollera därför regelbundet deras fästen. Lägg aldrig flera mattor på varandra.

Risk för klämning av fötterna.

Däckutrustning

- Ett för lågt däcktryck medför ökad bränsleförbrukning.

- För att optimera bränsleförbrukningen kan du ställa in det högsta däcktrycket eller det tryck som anges på förardörrens insida. DÄCKTRYCK.

- Användning av icke föreskrivna däck kan medföra ökad bränsleförbrukning.

Anvisningar

- Privilegiera ECO-läget.

- Elektricitet förbrukar drivmedel. Koppla därför ifrån alla elförbrukare när de inte behövs längre. Men sätt säkerheten i första rummet och anpassa belysningen till rådande siktförhållanden (det är viktigt att se och synas).

- Använd ventilationsmunstyckena. Att köra med öppna rutor drar 4% mer bränsle vid 100 km/h.

- När du tankar, fyll inte på så mycket så att det rinner över.

- För bilar utrustade med luftkonditionering utan automatläge bör systemet stängas av när det inte behövs längre.

Några råd för att minska bränsleförbrukningen och skydda miljön:

- Om bilen har stått stilla på någon varm plats i starkt solsken, tänk då på att öppna dörrarna några minuter innan du startar så att den upphettade luften släpps ut.

- Ta bort takräcket när det inte används.

- Skrymmande föremål fraktas lämpligast på ett släp.

- Vid dragning av husvagn, använd en vindavvisare. Justera den!

- Undvik kortdistanskörningar (korta körsträckor med långa ståtider). Motorn hinner då inte uppnå normal arbetstemperatur.

ECO-LÄGE